Page images
PDF
EPUB

TUO

[ocr errors]

V

Je vous envoye la plus fraiche de mes traductions, en vous priant de me la renvoyer quand vous en serez las, car je n'en ai point de copies. Je suis, avec la plus parfaite estime et vénération,

Votre très-humble Serviteur, 'Reviczkr. ..... dop, No. IV. ?.. . ? " REVICZKIUS JONESIO, S.. i '',fol ; : Londini, Martii die' 7, 1768. .

Dićámne me literis tuis delectatum, ani eruditum? Prorsus anini pendeo, tu in literis omne, punctum tulisse videris, hoc unum reprehendendum existimo, quòd concisione peccent, etsi tu prolixitatis notam" incurrere verearis. Quòd missain ad te duarum odarum versionem intemperanti laude efferas, quòdve meas esse aliquid putâris nugas, id puiè putà humanitatis ac comitatis tuæ indicium esse suspicor; quòd autem in sphalnata mea benignus animadverteris, 'serið habeo gratiam, uti vice versà, quòd tam parcus füeris in castigandà errorum meorum sylvà, indulgentiæ tuæ adscribo. Itaque etsi suundummopere cavendum mihi sit, ne, dum culpam removere studeo, gratiam, quam profiteor, imminuere videar; non possum tamen apud animum meum innpetrare, ut omni penitùs'apologiæ supersedeam. Quare 'non incongruum puto monere, me, nullo sive "ostentationis sive gloriæ studio;' ad versus scribendos animum appulisse, quos jam olim in scholæ limine valere jussos, rion ante hos 'tres menses, otio me ad id pelliciente, resumsi; 110n

alia, añs. Melatiúcews, ratione, quàm quod, Latine · redditis 50 circiter odis mercurialis nostri Hafyzi,

Arc- cujus amor tantùm mihi crescit in horas,

Quantùm vere novo viridis se subjicit alnus, in ipso progressu operis tam immanem observavi metaphrasis meæ à prototypo difformitatem, ut me laboris fastidium ceperit. Nam etsi præter illam inficetan, sed religiosam versionem, quam singulis distichis subscriptam vides, aliam liberiorem et tersiorem, Latinâ æquè ac Gallicâ linguâ, præ manibus habeam; tamen non est minùs dis

crepans à textu, quàm reij a "Hoc est,

Historia aurifabri et storearum textoris. Hapiz, Accedit, quòd sæpissimè ad exprimendum unius monosyllabi sensum, sesquipedali paraphrasi sit utendum. Proindè non abs re futurum judicari, ligatà nonnunquam oratione textum Persicum æmulari; cujus tamen qualicunque successui illud semper obstabit, quòd in Ghazelâ, nulla sit vera suum cohæsio et ama mdaugim, cujus defectum Lą. tina poësis nullâ ratione admittit. Sed de his affatim.

Librum de poësi Hebræorum quem commendas, episcopi Oxoniensis, quémve tibi pro exemplari proposuisti, legi jam aliàs, et quidem maguâ cym voluptate, quamvis in præsentiarum parum ex illo memoriæ 'meæ inhæreat : hoc unum recordor, quod dictione æquè ac methodo sit præditus admirabili. Flores Græci et Orientales epistolæ tuæ

interspersi,

interspersi, oppido me delectaverunt,et observo tuum in eorum delectu judicium. Propositum autem Orientem visendi, laudo quidem, sed præviè suadeo ut linguæ seu Turcicæ seu vulgaris Arabicæ usum tibi familiaren reddas, si profectum et voe luptatem ex itinere illo consequi est animus, quandoquidem non alia ratione Mahometanos affari conceditur.

Quod de servili Turcarum imitatione dixi, non de omni imitatione dictum volo. Scio enim multos imitando archetypum superâsse, uti hoc, Georgica Virgilii, et Hesiodi epyce nad y épai testantur. Nec ipse Hafyz negaverit nonnulla se ab aliis mutuatum, utpote quem non puduerit subindè in tegros versus transcribere : sicut ille est in ipso frontis opere : quem, mutato tantum hemistichiorum ordine, lëzido filio surripuit, apud quem ita

[ocr errors]

التا کی ;legitur

اور کاسا و ناولا الا ای

ut nihil dicam de integrâ ferè ghazelâ alio in loco, &c. &c. Offendor enimvero iusulsâ illa et penè continuà poëtarum Turcarum imitatione, de quibus non ineptè quis dictuin putet,

- O imitatores, serrum peiz us! ut Horatius noster, &c.

Quæris quid sentiam de aliis Persarum poëtis ? númve solum Hafyz ore rotundio loqui censeam? Asbit! quis enim potest prima in Sadij paginam inspicere, quin se in exstasin rapi sentiat: Immo scire te volo, mihi primum stimulum additum fuisse ad Orientales literas perdiscendas hâc Sadii

stropha,

strophá, quam fortuitò didascalus meus Constan, tinupoli recitavit et interpretatus est: ".

اي کمي که از خزانہ غیب

خورد ازي"
كبر و ترسنا.. وطیف

روم
کني

کم
: دوستانرا

تو که با دشمنان نظر داري

[ocr errors]

Sed quis non indignetur lepidissimum scriptorem, à tam illepido metaphraste, quàm fuit meâ sententiâ Gentius, Latinitate donatum. Non diffiteor tamen" magis me mulceri lectione Hafyzi, eò quòd in illo verba 'sententiosa hilaritate mixta deprehendam. Quod Jiamium attinet; etsi illius opere destituar, inemor tamen eorum quæ Constantinopoli degens aliquando legi, non vereor dicere poëtarụm, totius Persiæ esse felicissimum. Et quidem judicio Sudij, Hafyz in compluribus divani sui Kafiis sive iscrieren quem vulgas rhythmum vocat, est incomparabilis, uti in literis :

B B : &c.; in aliis rursum literis est

remissior; in nonnullis. denique planè languet, quando Jiamii per omnes alphabeti literas eâdem felicitate decurrit.' Ghazelam us Lots non verti Latino carmine ob versuum incohærentiam; sed si prosaïcam versionem et notas desideras, lubens obsequar. Interea mitto hunc novissi

on partum adhuc, sed embrionem. - Vale, Londini, die 7 Martir. “*

P. S.

[ocr errors]

P.S. Versus tuos Arabicos miror mehercle, non tantùm probo; sed in hoc non ausim te æmulari.

No. V.
REVICZKIUS JONESIO, S.,

Londini, 17 Martii, 1768. i Oppidò recreatus sum literis tuis, pre. cipuè vero multiplici tuâ versione, imitatione, compositione. Quarum argumento clarè evincis, te non tantùm

- Exemplaria Græca

Nocturnâ versâsse manu, versâsse diurna, sed omnem propemodùm Hellenici sermonis deivoTyle men nægtevliouou assecutum esse. Multæ sunt veneres in odâ tuâ ad Venerem, et plenus laudis conatus in adæquando divino exemplari. Sed quis possit sibi à luctu temperare, cum observaverit, non tantum nos jacturam pati lepidissimi operis, sed quòd illæ etiam perpaucæ reliquiæ quæ supersunt, aded sunt mutilatæ & depravatæ ? Nam etsi lubens concedam, textum ode, quem tu elegisti, sive illum etiam Dionys. edit. Upton., præferendum esse Stephaniano, aut cujuscunque est illa (si diis placet) emendatio, quod in tuo exemplari major habeatur dialecti ratio, ac plures insint γνησιότητG» χαρακληρες: tamen negari non potest complures vel in eo reperiri hiatus, et menda, quæ nullâ satis explicatione aut sensas detorsione celari possunt. Quamvis autem credibile sit, Æoliam puellam suo particulari idiomate locutam, cujus leges ætate nostra non satis perspectæ sint: quis tamen putet Æolicam dialectum . . : IL

metro

« PreviousContinue »