De tijdspiegel, Volume 4

Front Cover
Fuhri, 1853
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 456 - It is the hush of night, and all between Thy margin and the mountains, dusk, yet clear, Mellow'd and mingling, yet distinctly seen, Save darken'd Jura, whose capt heights appear Precipitously steep; and drawing near, There breathes a living fragrance from the shore, Of flowers yet fresh with childhood; on the ear Drops the light drip of the suspended oar, Or...
Page 456 - Clear, placid Leman ! thy contrasted lake, With the wild world I dwelt in, is a thing Which warns me, with its stillness, to forsake Earth's troubled waters for a purer spring. This quiet sail is as a noiseless wing To waft me from distraction ; once I loved Torn ocean's roar, but thy soft murmuring Sounds sweet as if a Sister's voice reproved, That I with stern delights should e'er have been so moved.
Page 255 - Met platen. Uitgegeven ten voordeele van den herbouw der verwoeste kerk dier gemeente. Rotterdam, van der Meer en Verbruggen. 1852. in-8".
Page 28 - Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar ; dan komt een haastig verderf hun over, gelijk de barensnood eene bevruchte vrouw; en zij zullen 't geenszins ontvlieden. 4 Maar gij, broeders ! gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zoude overvallen. 5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des dags; wij zijn niet des nachts...
Page 448 - Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uwe binnenkamer, en uwe deur gesloten hebbende, bidt uwen Vader, die in het verborgen is ; en uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
Page 90 - De betrekking van het gevoel tot het uitleggen van den Bijbel, inzonderheid van de Schriften des Nieuwen Testaments.
Page 390 - DE toutes les habitations où j'ai demeuré ( et jen ai eu de charmantes), aucune ne m'a rendu si véritablement heureux , et ne m'a laissé de si tendres regrets, que l'île de Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne.
Page 327 - ... zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen. 9 Juda a is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich ; hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen Opstaan?
Page 407 - Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije ; maar Christus is alles en in allen. 12 Zoo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid...
Page 249 - Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cefas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn allen uwe, doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods!< J.

Bibliographic information