Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small]

for Erobrer ialdes the Alcxander of his age, eller nogle store Erobrere Alexanders: eưer ogsaa naar et Fællesnavn-underforstades fom : the Thames, det er, the river Thames: eller naar det hender at der gives mange Personer af samme Havn, som: the two Scipios.

Om Substantivernes Dannelse fra Singularis til Pluralis.

Pluralis dannes i almindelighed, ved at lægge et s til Singulariê, som: book, books; table, tables ; men endes Singus laris paa to Consonanter Tom: ch, sh, tch, ss, x, faa fordrer udtalen at det tilføjes es, Tom: church; churches; brush, brushes; wateh, watches; witness, witnesses ; fox, foxes.

Endes Singularis paa If, fé eller f, faa ferandres fog fe i Pluralis til ves, Tom: calf, calves; knife, knives; - leaf, lea

ves.

ge den

Dei Reget, foin : ; cliff,

pa , rf og oof, fol: cliffs ; muff, muffs; roof, roofs ; dwarf, dwarfs.

undtagen staf, staves, of turf, tur.

[ocr errors]

Grief. -chief, mischief, handkerchief, relief, reproof, strife, fane ligeles des kun et s i Pluralis.

Endes Singularis paa yi forandres dette y i pluralis til ies; fom family, fa. milies: city, cities,

Følgerde afvige ganske fra de alminde: lige Regler:

Singularis.
Die, Dærning.
Mouse, Muus.
Louse, fuus.
Goose, Saas.
Foot, Fod.
Tooth, Jand.
Penny, Lofkiling.

Ox, Dre.
Cow, Roe.
Sow, Gviin.
Child, Barn.
Brother, Broder.

pluralis. Dice, Jærninger: Mice, Ruus. Lice, fuus. Geese, Gæs. Feet, fødder. Teeth, Tænder. Pence,

Joftillin:

Ber.
Oxen, Ørne.
Kine, Køer.
Swiné, Sviin.
Children, Børn.
Brethern, Bredre,
men fun i figurlig
Forftand, ellers
Brothers.
Chicken, Aylin:
ger ; dette bruges
ogsaa tegelret, faas

Chick, stywing.

Singularit.

Man, Menneffe,

Mand. Woman, Fruentims

Aler Koni.is

pluralis.
Tedes: Chicken,
Chickens.
Men, Menrefter,

Mænd.
Women,' Fruens

timmer, Soner.

I Singularis udtales o lom, u, i Plus talis fom i.

Uue dé Drd., som komme af man dün: ne deres pluralis som det; foin : horse. nian, en Rytter, horsemen ;. Statesplan en Statsmand ;. statesmen.

Nogle Ords Singularis og Pluralis et ben samme, Tom sheep, Faar; deer, Raa: dori people, folk; business, Forretning; cheese, Dst; hait, Haar;. pair, Par; pound, Puns; fish, fift; foot, fosfolk; hos, Rytteri.

Nogle bruges kun i Pluralis, Tom: alms; uimiffe ; Alps, Ulperne ; annals , Aarbogir; ashes, Uffe ; billows, Blæses bæg; bowels, Tarme ; dregs; Bærm: scissa 's, Sar; snufsers, lyfisar; embers, 282; entrails, Iorvolde; folks, Folk; riches, Rigdom; politicks, Polititen ; mathematicks, Mathematiker; thanks, Tak: figeise; victuals, Fodevatre; wages, Løn.

Nogle Ord, ffjønt de ere : Pluralis, bruges dog kun i Singulario, fom: your

« PreviousContinue »