Page images
PDF
EPUB

fuadeant, et feriò hortentur, ne in lucem prodeat fine excerptis ex Tebrizio aliisve grammaticis, vel etiam fine annotationibus quibusdam meis. Ego quidem non ita sentio: fed est horum auctoritari cedendum,idedqueexpectandum, donec major mihi facultas sit talem editionem ritè ornandi. Scheidius nofter his diebus edidit primam particulam Lexici Gieuhariani, quæ ex capite I, sive boy ! usque ad finem literæ ☺ adl3 decurrit, et 200 ferè paginis comprehenditur.-Putat integrum opus cum versione Latinâ edendum, 10 volumina, unumquodque mille paginarum fore impleturum. Diversa sunt hominum judicia. Ipse quidem in perfequendo tam immenso opere,

adeò nullam molestiam prævidet, ut etiam de Phiruzabadio aliisque auctoribus edendis interdum cogitet. Alii verò institutum arbitrantur infinitis obfeptum difficultatibus, nec unquam, nisi aureus quidem imber ipsi decidat, ad finem perducendum :-et hoc quidem unicum est, quod in Arabicis hodiè inter nos agitur, nisi quòd Willmettus, juvenis theologus, sed eruditus, glossarium parat in

Haririum, Arabshiadem, et Coranum.-Incipientibus opus utilisfimum, quódque multùm proderit iis, qui, Lexici Goliani caritate, ejusque comparandi difficultate, folent interdum ab harum literarum ftudio deterreri. Melior eft Græcarum literarum et Latinarum apud nos conditio; quod equidem non invideo, nec miror, sed ferrem adhuc leniùs, fi modò aliqua hujus felicitatis pars in Orientales etiam literas redundaret.-Habemus Ruhnkenium in elabofando Vellero Paterculo, Burmannum in Propertio, Wyttenbachium in Plutarcho, Tollium in Apollonii Lexico Homerico, eodem quod est à Villoisonio in Galliâ editum, occupatos. Phalaridis epistolæ, de quarum auctore tanta fuit inter vestrates Boyleium et Bentleium controversia, breyì in lucem emittentur. Vidistin elegantissimam Ruhnkenii differtationem de vità et scriptis Longini? Multa sunt ejus exempla in Angliam delata :-sin videris, curabo, ut, datâ occasione, eam accipias. Prodibit etiam intra paucas hebdomadas bibliotheca quædam critica, duobus vel tribus fasciculis, quovis anno, edenda, cujusque duplex

genere lite

erit institutum. Alterum, ut novos libros, fed optimos, commemoret, ex omni rarum, quæ ad eruditam antiquitatem pertinent; alterum, ut nova quædam et inedita, fubindè interspergat. Latent quidem ejus auc

uca' tores, vel potiùs, latere cupiunt; etsi quofdam illorum certiffimè prodet cùm haud vulgaris eruditio, tùm rara fcribendi elegantia. Nec tamen ita funt mihi prorfùs ignoti, quin hoc aufim confidentèr affirmare, magnoperè tibi hunc libellum esse placiturum:-funt autem in illa societate quidam ex amicis meis atque

fas miliaribus, qui id à me petant, ut commendatione meâ, bibliopolam Londini habeant, ad quem possint exempla quædam tranfmittere. Cogitavi de Elmsleyo, cui haud grave erit, via ginti, vel etiam paucioribus exemplis experiri, quem fuccessum libellus iste inter vos sit habi. turus.--Sed volui priùs hâc de re ad te scribere, ut vel ipse, vel alius.quisquam tuo hor. tatu, promptior sit ad illum negotium suscipiendum. Eft adhuc aliud, idque majoris momenti, quod, me tanquam proxenetâ quodam usi, vehementer à te flagitant;-nempè ex

turum.

Orientalibus literis, imprimis verò Arabicis, Persicisque nonnulla in Bibliothecam conferre cupientibus auctor fui, ut, cùm pauei libri in hoc genere prodeant, pauciores etiam aliquâ commemoratione digni fint, vacuum hunc locum relinquerent brevioribus dissertationibus σχεδιασμασι, διατριβαιβ» vel quocunque tandem nomine aliquid acciperent, quod ad hæc studia promovenda egregiè conducat. Ipfe promisi, me interdum, fi nihil melius haberent, biographias quasdam ex Jbn Chalikane suppedita

Tunc illi laudare quidem hoc confilium, simul verò vehementer à me petere, ut Jonesio hujusmodi diatribas extorquerem :nihil fore, quod hanc bibliothecæ partem ornatiorem redderet magisque commendaret:-me, si vera fint, quæ de mutuâ noftrâ amicitiâ femper in ore fero, facilè illud à te impetraturum. Vides igitur, mî Gulielme, quò mie adduxerit frequens tui erga me amoris gloriatio:

-fed pareo eorum voluntati eò lubentiùs, quò pulchrior mihi indè fpes nascitur, gravem quam fecimus tui jacturam, aliquâ ratione reparandi.-Itaque oro te, obsecro et per vete

rem illum tuum amorem Musarum Orientalium, quibus tam flebile tui desiderium reliquisti: per illum ergo amorem obtestor, ut, dumcommoda tibi est iis gratificandi occasio, hanc nobis felicitatem non invideas. Excute forulos ;-invenies multa parata, perfecta, nec indigna, quæ lucem adspiciant; quidquid mittes, erit illud acceptissimum, et, vel addito tuo nomine, vel omiffo, uti ipfe hoc jusseris, bibliothecæ inferetur. Si Anglicè quid fcriptum habeas, nec fit tibi ejus Latinè vertendi opportunitas, illud equidem lubens suscipiam, istamque versionem aliis, qui funt Latinè scribendi multò me peritiores, examinandam et corrigendam tradens curabo, ne tuve laudi atque existimationi aliquid detrahatur.---Nihil prætereà addetur, omittetur, vel mutabitur, fed omnia erunt tua eadem illa, quæ miseris: quam

in
rem,
fidem
meam,
G

putas, sanctiffimè interpono.-Tụ, nisi molestum est, citò mihi rescribe, noftræque petitioni facilem te præbe ac benignum.

Gratulor munus, quod aditum tibi ad majora et pinguiora brevì patefaciet. Sed amif

opus effe

« PreviousContinue »