Page images
PDF
EPUB

voranda est, perferre. Hæc tibi amicè expofa tulanti, amicè respondeo; tuam autem voluntatem, egregiè in me perspectam et cognitam, fcito mihi perjucundam effe. Orationem tuam avidè expecto. Labores tuos omnes, et præcipuè Meidanense, opus bilustre, fortunet Deus! Mens sit, oro, fortis et constans doctiffimo Scheidio, ut opus immensum quod meditatur, Atlanteis humeris sustinere valeat. Industriam ejus, omni laude dignam, admiror; fed poft Meninskii fatum, non loquor de opere, fed de ipsius miseriis, non est viri prudentis (ei qui fibi haud fapit, nihil sapit) navem fuam tam incerto mari, atque adeò propè naufragii periculo exponere. Rege dignum opus est, fateor; fed censum requirit regis. Verè tibi gratulor, gratulantur tibi mater et foror mea, felicitate nuptiarum tuarum. Schultenfiæ tuæ, quam amabilissimam esse certò scio, et patri tuo, viro optimo, falutem impertio plurimam. Gratum habeo, quòd me Amsteledami videre cupis; mihi quoque

fummæ erit voluptati tecum in patriâ tuâ colloqui;

quòd si tuâ frui liceret consuetudine, glacies vestra Hesperidum hortis effet amoenior, nec ipfa Tempe adire magis cuperem; sed, propter forenses occupationes, æstas mihi ad peregrinandum erit commodior. Polliceor tibi me, vel anno proximo, vel poft eum venturo, mense Julio aut Augusto, apud te perlibenter commoraturum.

Josephum, hominem Syrum, tibi placuisse lætor, et gaudeo illum per Germaniam iter facturum effe. De illo fatis longa est historia; qui, nisi ego primariis hujus civitatis viris, qui apud regem plurimùm valeant, fedulo exorâssem, Londini aut vixisset miserrimus, aut mortem obiiffet immeritò. Libros quos emere voluisti, tibi reservat Bibliopola. Literulas ad te meas Idibus Juliis scriptas, quas ad te perferendas dedi adolescenti Campbello, nondum, ut arbitror, accepisti. Regis Hifpaniæ filius, Gabrielis, princeps juventutis, ad me misit Sallustium suum splendidiffimè impressum. Id mihi summo honori duco, gratiasque perdiligenter egi, Audiifti fine dubio

[ocr errors]

de Brucii hominis Scoti, peregrinationibus in Syriam, Arabiam, Abyssiniam, Nubiam, Ægyptum;-cui non domus sua nota magis est, quàm Rubri Maris littus, et Nili fons.-Multos secum attulit codices Æthiopico fermone fcriptos, et, inter alios, Enochi vaticinium, librum antiquum, sed inter Sibyllina volumina numerandum.

1

Dum hæc fcribebam, venit ad me quidam qui attulit codicem, ut aiebat, manu scriptum, quem à Montacuto, nobili Anglo, Venetiis acceperat, ut ad me perferret. Aperui librum; inveni bellissimum et perfectissimum Motanabii exemplar, cum epistolâ versibus Arabicis ad me fcriptâ, ab Abderrahman nescio quo, quem fortaile in Afiâ Montacutus viderat. Gratissima eft docti Arabisin me benevolentia; versus apposui; neutiquam me dignor tam exaggeratis laudibus; sed nôfti magniloquentiam Asiaticorum. Noli jam putare me Motanabii poëmata continuè perlecturum; latebunt Ox

onii, cum cæteris iftis fimilibus thesauris meis. Velim tibi persuadeas te à me plurimi fieri, nec quidquam mihi jucundius esse posse, quàm abs te fæpifsimè longissimas epistolas accipere. Cura ut valeas, meque, ut facis, amare

pergas.

No. XXVII.

JONESIUS F. P. BAYER, S.

4 Non. Oct. 1774.

Vix reperio quibus tibi verbis agam gratias, quòd Sallustii historiam chartæ fplendidiffimæ perpulchrè impressam, et in sermonem Hispanum elegantèr conversam, ad me mittendam curaveris; eodemque me, novum hominem et privatum, honore affeceris, quo non nisi magnos reges et illustres academias, anteà dignatus es. Sed incipienti mihi literas ad te mittere, dubium omninò visum est, gratularerne tibi priùs de præstantissimo interpretationis scriptore, an gratias agerem quòd

mihi adeò jucundum tui uyuóruvox dedisses. Auguror sanè clarius lumen bonarum artium, ac scientiarum acceffurum patriæ tuæ, in quâ regius adolescens eo fit ingenio eâque doctrina præditus, ut historicorum Romanorum principem luculenter interpretari, notisque eruditis illustrare poffit. Quàm paucisunt in aliis regionibus juvenes primarii, qui tantum opus perficere aut velint, si possint, aut poffint fortaffe, fi velint! Sallustii gravissimum opus, fapientiâ et dignitate plenum, benè intelligere, permagnum est; aptè illustrare, egregium ; bellè vertere, admirandum. Hæc omnia fi vir privatus effecisset, laude dignus effet ; si adolescens, honore decorandus ; fi et juvenis et princeps juventutis, summis honoribus præconii more perfequendus.

Linguæ veftræ ftudium doctissimæ com plures jam annos intermisi; fed memini me Alonzi heroicum poëma, Garcilafli carmina, Cervantis lepidas fabellas, magnâ cum voluptate legiffe. Nihil tamen, ita fortunatè vivam,

« PreviousContinue »