Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Christiania, 1844.
Paa det Brittiske og udenlandske Bibelselskabs Bekostning

trykt hos Chr. Grøndahl.

Fortegnelse over det nye Testamentes Bøger.

Pag. 1

65

105

173

224

290

318

[ocr errors]

346

[ocr errors]

363

373

382

389

395

St. Matthæi Evangelium
St. Marci Evangelium
St. Lucæ Evangelium.
St. Johannis Evangelium .
Apoftlernes Gjerninger.
St. Pauli Brev til de Romere .
St. Pauli ifte Brev til de Corinthier
St. Pauli 2bet Brev til de Corinthier
St. Pauli Brev til de Galater .
St. Pauli Brev til de Epheser
St. Pauli Brev til de Philippenser
St Pauli Brev til de Colossenser .
St. Pauli iste Brev til de Thessaloniker
St. Pauli adet Brev til de Thessaloniker
St. Pauli iste Brev til Timotheus
St. Pauli adet Brev til Simotheus
St. Pauli Brev til Jitus
St. Pauli Brev til Philemon
Brevet til de Ebræer
St. Jacobi almindelige Brev
St. Petri ifte almindelige Brev
St. Petri 2det almindelige Brev
St. Johannis iste almindelige Brev
St. Johannis 2det Brev
St. Johannis die Brev
St. Judæ almindelige Brev
St. Johannis Aabenbaring

[blocks in formation]

.

469

470

471

473

Tegnet

tilfjendegiver en Parenthes; () tilfjendegiver, at de faaledes indsluttede Ord ere for Tydeligheds Skyld tilføiede i Dversættelsen.

St. Matthæi Evangelium. 1. Capitel.

9. Men uska avlede yo: Chrifti Slægt: Register, 1-17. tham; men Jotham avlede þans undfangelse af ben pellig Achas; men uchas avlede Hand, Navn, og Fødsel af Jom- Ezechias. fru Maria, 18-25.

10. Men Ezechias avlede ESU Chrifti, Davide Manasse; men Manasse av: Søns, Abrahams Søns, lede Amon; men Amon avle:

Slægtes Bog. Luc.1,32. De Josias. Rom. 1, 3. kuc. 3, 23 fgg.

11. Men Sofias avlede Je: 2. Abraham avlede fiat; chonias og hans Brødre, ved men Isaf avlede Jakob; men den Babyloniste udlændig: Jakob avlede Juda og hans heds (Tid). Brødre.

12. Men efter den Babylo: 3. Men Juda avlede Pha: niste udtændighed (var be: res og Zara med Thamar; gyndt) avlede Jechonias Sa: men Phares avlede Esrom; lathiet; men Salathiel avlede men Esrom avlede Aram.' Zorobabel.

4. Men Aram avlede Ami: 13. Men Zorobabel avlede nadab; men Aminadab avlede Abiud; men Abiud avlede Elias Naasson; men Naasson avle: kim; men Eliafim avlede Azor. de Salmon.

14. Men Azor avlede Sa: 5. Men Salmon avlede dof; men Sadot avlede Achim; Boas med Rachab; men Boas men Achim avlede Eliud. avlede Obed med Ruth; men 15. MenEliud avlede Eleazar; Obed avlede grai.

men Eleazar avlede Matthan; 6. Men Jfai avlede Rong men Matthan avlede Jatob. David; men Kong David no: 16. Men Jakob avlede yo: lede Salomon med Uriæ (Hu: feph, Marie Mand; af hende stru).

er JEsus født, som kaldes 7. Men Salomon avlede Christus. Roboam; men Roboam avlede 17. Altsaa ere alle led fra Abia; men Abia avlede Afa. Abraham indtil David fjorten

8. Menusa avlede Josaphat; Led; og fra David indtil den men Josaphat avlede Joram; Babyloniste Udlændighed fjor: inen Foram avlede Ussia. ten Led; og fra den Babyloniste

« PreviousContinue »