Kamus bahasa Sunda-Indonesia

Front Cover
Carya Remadja, 1994 - Indonesian language - 209 pages
1 Review

From inside the book

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

Kacaritaken jaman baheula aya oray geus lila ngalamunhayang nyaba ka kahayangan.Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh.Tapi keukeuh teu ngerasa ginding lantaran teu boga perhiasan,mangkaning arek ngadeleus ka dewa.Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi,maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi.sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago.Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago,engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga.Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga.Lila lilanaga ngarayu,jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga .Cak naga ka jago"engke tanduna dibalikeun deui dianteurkeun ku tinggi samemeh balebat,lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa,anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik". Geus kitumah jung weh naga jenugtitinggi the arindit. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Sakali dua kali titinggi teu datang wae,terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui,tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. Nepi ka brayna berang tetinggi teu datang datang."Keun sugan cenah peuting engke" pok hayem teh. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh tetinggi teu dating keneh wae. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyamcam lamun tetinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna. Ti harita hayam jago teh tiap tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna,males pati dumeh kungsi ngabobodo. 

Contents

Section 1
2
Section 2
3
Section 3
4

4 other sections not shown

Bibliographic information