BooksSitemapUnclassified1979X
X [i.e. Décimo] Censo Industrial, 1976 by Mexico. Coordinación General del Sistema Nacional de Información - 1979
X [i.e. Décimo] Censo Industrial, 1976 by Mexico. Coordinación General del Sistema Nacional de Información - 1979 - 171 pages
X Censo Industrial, 1976 by Mexico. Coordinación General del Sistema Nacional de Información - 1979
X-11-ARIMA user's reference manual by Kyu-Soo Kim, Byung Chun Kim, Suk Kie Kim - 1979 - 134 pages
X-man by Sybren Polet - 1979 - 8 pages
X-ray - 1979
X-ray and gamma-ray astronomy in the 1980's by European Science Foundation. Space Science Committee, National Academy of Sciences (U.S.). Space Science Board - 1979 - 54 pages
X-ray microscopy and microchemical analysis with the 4' beam line by Stanford University. Stanford Synchrotron Radiation Laboratory, Piero Pianetta, Richard Burg, Janos Kirz, Harvey Rarback, Michael Malachowski, J. Wm McGowan, National Science Foundation (U.S.), United States. Dept. of Energy - 1979 - 32 pages
X-ray observations of AM Herculis from OSO-8 by M. J. Coe - 1979
X-ray spectroscopy by Bipin K. Agarwal - 1979 - 418 pages
X.O. group by Mālai Chūphinit - 1979 - 359 pages
Xana, violência internacional na ocupaçõ da Amazônia by Orlando Senna - 1979 - 228 pages
Xanthe and the robots by Sheila MacLeod - 1979 - 254 pages
Xenobiotic-metabolizing enzymes in the fruitfly Drosophila melanogaster and the albino rat by Aalbert Jan Baars - 1979 - 154 pages
Xenobiotica - 1979
Xenobiotica - 1979
Xenogener uretererat by Georg Peter Lippert - 1979 - 43 pages
Xenophon by Rainer Nickel - 1979 - 163 pages
Xenophon by Rainer Nickel - 1979 - 163 pages
Xi bei di qu gu sheng wu tu ce by Zhongguo ke xue yuan. Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo, China. Guo jia di zhi zong ju. Shu kan bian ji shi, Qinghai Sheng di zhi ke xue yan jiu suo - 1979
Xi bie shan yin dao by Ying Mao - 1979 - 202 pages
Xi ju yi shu zi liao - 1979
Xi ling yi cong - 1979
Xi xian kai ge by Yunnan ren min chu ban she - 1979 - 340 pages
XI Международная школа молодых ученых по физике высоких энергий и релятивистской ядерной физике by В. В. Буров, Объединенный институт ядерных исследований (Дубна, Чеховский район, Руссиа) - 1979 - 552 pages
Xi'an shi bian by Shirong Cheng, Zhong Zheng - 1979 - 87 pages
Xia chang by 秋風 - 1979 - 342 pages
Xia guo - 1979 - 256 pages
Xiamen shi hua by Li Gong - 1979 - 143 pages
Xian bi ji by Chan Wen - 1979 - 140 pages
Xian dai guo jia - 1979
Xian dai Han yu yu fa qian jiang by Xianchu Peng - 1979 - 161 pages
Xian dai Han zi xing sheng zi zi hui - 1979 - 229 pages
Xian dai ju zuo jia san lun by 陈瘦竹 - 1979 - 452 pages
Xian dai lun wen ji wen shi zhe lun wen suo yin by Peter Yeung, 楊國雄, Shu Tim Lai, 黎樹添 - 1979 - 505 pages
Xian dai lun wen ji wen shi zhe lun wen suo yin by Peter Yeung, 楊國雄, Shu Tim Lai, 黎樹添 - 1979 - 505 pages
Xian dai shi by 段昌國 - 1979 - 166 pages
Xian dai shi dao du by Hanliang Zhang, Xiao Xiao - 1979
Xian dai wen xue - 1979
Xian dai wen xue - 1979
Xian ji Chen Yi yuan shuai - 1979 - 184 pages
Xian Qin shi by Fan Xiao - 1979 - 190 pages
Xian zheng lun tan - 1979
Xian zheng shi dai - 1979
Xian zheng si chao - 1979
Xiang hui diao by Yunnan sheng min zu min jian wen xue Lijiang diao cha dui, 徐嘉瑞, 和鸿春 - 1979 - 65 pages
Xiangshan xian sheng quan ji by Jiuyuan Lu, Gua Hong, Chengda Fan - 1979 - 1059 pages
Xiangtan Yuan shi jia ji by Yongfa Yuan - 1979 - 278 pages
Xiao jia di jing li by Caoming - 1979 - 1147 pages
Xiao xi liu di ge by Wenjing Yan - 1979 - 322 pages
Xiao Yishan xian sheng wen ji by Yishan Xiao, Xiao Yishan xian sheng wen ji bian ji wei yuan hui - 1979 - 934 pages
Xihu shi ci xuan by 王荣初 - 1979 - 469 pages
Xihu wen xue yue kan - 1979
XII apuntes para un libro de versos en España by Juan Antonio Lázaro - 1979 - 68 pages
XII Rhapsodies Pour Le Pianoforte by Jan Hugo Voříšek - 1979
XII rhapsodies pour le pianoforte oeuvre 1 by Jan Hugo Voříšek - 1979
XII solos by Francesco Mancini - 1979 - 55 pages
XIII Biennial Symposium on Animal Reproduction by Larry LaVon Anderson, American Society of Animal Science - 1979 - 74 pages
XIII Congreso Nacional de Entomología - 1979 - 91 pages
Xiju yishu luncong - 1979
Xikun chou chang ji by Yi Yang, Maoqian Guo - 1979 - 694 pages
Xin bian wan nian li (1840-2000) by Zhongguo ke xue yuan. Zijin shan tian wen tai - 1979 - 161 pages
Xin di zui ge ai di ren--Xiang zi wei huan ji zhan zhong di you xiu dang yuan xue xi by Shanghai ren min chu ban she - 1979 - 92 pages
Xin gang - 1979
Xin hua ri bao di hui yi by Zinian Pan - 1979 - 472 pages
Xin hua yue bao - 1979
Xin hua yue bao - 1979
Xin hua yue bao - 1979
Xin hua yue bao. Xin-hua yuebao - 1979
Xin hua yue bao. Xin-hua yuebao - 1979
Xin hua yue bao. Xin-hua yuebao - 1979
Xin shang yu pi ping by Yiwei Yao - 1979 - 319 pages
Xin sheng ji by Zongren Gao - 1979 - 202 pages
Xin shi xuan by 北京大学. 中文系中国现代文学教研室, Beijing shi fan da xue. Zhongguo Xian dai wen xue jiao yan shi - 1979
Xin yuan - 1979
Xin yüan - 1979
Xing da fa shang - 1979
Xing fu di gang wan by Junchao Lu - 1979 - 277 pages
Xing huo - 1979
Xing huo - 1979
Xing huo - 1979
Xing ming sheng li xue hui bian - 1979 - 603 pages
Xing xing zhi huo by Hua Zong - 1979 - 152 pages
Xing zheng yuan guo jia ke xue wei yuan hui nian bao - 1979
Xing zheng yuan suo shu ge ji guan yan jiu fa zhan xiang mu ji hua hui bian by Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui - 1979
Xingu by Maureen Bisilliat, Orlando Villas Bôas, Cláudio Villas Bôas - 1979 - 31 pages
Xinhua Weekly - 1979
Xinhua Weekly - 1979
Xinhua Weekly by Xin hua tong xun she - 1979
Xinjiang san shi nian wen xue chuang zuo xuan:Duan pian xiao shuo by Zhongguo zuo jia xie hui. Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu fen hui - 1979 - 492 pages
Xinzhu Xian tong ji yao lan - 1979
Xiong shi mei shu - 1979
Xishan xian sheng Zhen Wenzhong gong wen ji by Dexiu Zhen, Kui Jiang - 1979 - 853 pages
Xiu lan guan ci by Dao Chen - 1979 - 63 pages
Xiv pacific science congress - 1979
XIV. Penzing by Felix Czeike - 1979 - 64 pages
XIX [i.e. Cʻxrameti] s-is repʻormamdeli xanis sakʻartʻvelos agrarul urtʻiertʻobatʻa evolucʻia by E. Orjonikiże - 1979 - 214 pages
XIX stoljeće by Marin Franičević - 1979 - 523 pages
Xizang fo jiao jiao yi lun ji by Mantao Zhang - 1979
Xizang gai kuang by Changzhu Gao - 1979 - 379 pages
Xizang li shi di xin pian zhang by Hanzhang Ya - 1979 - 173 pages
XLII congrès international des Américanistes by Société des américanistes de Paris - 1979 - 466 pages
XLII congrès international des Américanistes by Société des américanistes de Paris - 1979 - 466 pages
XLII congrès international des Américanistes by Société des américanistes de Paris - 1979 - 466 pages
Xu gong wen ji by Xuan Xu, Kai Liu, Yucheng Wang, Bu Lin, Xiu Mu - 1979 - 640 pages
Xu gong wen ji by Xuan Xu, Kai Liu, Yucheng Wang, Bu Lin, Xiu Mu - 1979 - 640 pages
Xu Guangqi zhuan ji zi liao by 朱傳譽 - 1979
Xu Lixian chang qiang xuan : Suzhou tan ci by Lixian Xu, Shanghai ping tan tuan - 1979 - 228 pages
Xu Zhimo zhuan ji zi liao - 1979 - 226 pages
Xu Zhimo zhuan ji zi liao - 1979 - 226 pages
Xue sa huang sha hong by Hong Dugu - 1979
Xue shu yan jiu - 1979
Xue shu yan jiu - 1979
Xue shu yue kan - 1979
Xue xi dang zhang wen da by Xiaoxuan Fu - 1979 - 78 pages
Xun zhao lao Taiwan by Yigong Ma - 1979 - 196 pages
Xunzi guan xi ci li yan jiu by Yilang Huang - 1979 - 392 pages
XVI century Italian drawings from the Robert Lehman Collection by Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.), George Szabó - 1979 - 76 pages
XVI-XVII századi dallamaink a népi emlékezetben: Elemzések by Janka Szendrei, László Dobszay, Benjámin Rajeczky - 1979 - 244 pages
XVIIe siècle - 1979
XX ăsr azărbai̐jan ădăbii̐i̐aty măsălălări by K. Mămmădov, Nizami adına Ädäbiyyat İnstitutu - 1979 - 259 pages
XXe [i.e. Vingtième] siècle - 1979
XXV [и.е. Двадцать пиатый] съезд КПСС и проблемы идеологической борьбы в странах Азии и Африки by Л. Р. Полонская, А. Х Вафа, Институт востоковедения (Академия наук СССР) - 1979 - 284 pages
XXV [и.е. Двадцать пиатый] съезд КПСС и проблемы идеологической борьбы в странах Азии и Африки by Л. Р. Полонская, А. Х Вафа, Институт востоковедения (Академия наук СССР) - 1979 - 284 pages
XXV [и.е. двадцать пятый] съезд КПСС и вопросы социально-политического развития советского общества by Владимир Иванович Солошенко - 1979 - 160 pages
XXV opera snatches by William Schuman - 1979 - 4 pages
XXV zʹïzd KPRS i metodolohichni problemy mystetstvoznavstva by Mykola Vasylʹovych Honcharenko, Instytut mystet͡stvoznavstva, folʹkloru ta etnohrafiï im. M.T. Rylʹsʹkoho - 1979 - 233 pages
XXV съезд КПСС и вопросы партийного руководства государственными и общественными организациями by Валентин Дмитриевич Сорокин - 1979 - 247 pages