BooksSitemapUnclassified1687
Diurnale parisiense, episcopo de Horlay - 1687
Divi Joannis Chrysostomi archioepiscopi Constantinopolitani Opera omnia by saint Johannes (Chrysostomus), Fronton du Duc - 1687
Divi Joannis Chrysostomi archioepiscopi Constantinopolitani Opera omnia by saint Johannes (Chrysostomus), Fronton du Duc - 1687
Divi Joannis Chrysostomi archioepiscopi Constantinopolitani Opera omnia by saint Johannes (Chrysostomus), Fronton du Duc - 1687
Divi Joannis Chrysostomi archioepiscopi Constantinopolitani Opera omnia by saint Johannes (Chrysostomus), Fronton du Duc - 1687
Divi Joannis Chrysostomi archioepiscopi Constantinopolitani Opera omnia by saint Johannes (Chrysostomus), Fronton du Duc - 1687
Divi Joannis Chrysostomi. Opera omnia... novoque Auctuario seu tomo sexto et iis quae per Frontonem Ducaeum... peridem recognita sunt, locupletata... by Saint Joannes Chrysostomus, Fronton Du Duc - 1687
Divi Joannis Chrysostomi. Opera omnia... novoque Auctuario seu tomo sexto et iis quae per Frontonem Ducaeum... peridem recognita sunt, locupletata... by Saint Joannes Chrysostomus, Fronton Du Duc - 1687
Divi Joannis Chrysostomi. Opera omnia... novoque Auctuario seu tomo sexto et iis quae per Frontonem Ducaeum... peridem recognita sunt, locupletata... by Saint Joannes Chrysostomus, Fronton Du Duc - 1687
Divi Joannis Chrysostomi. Opera omnia... novoque Auctuario seu tomo sexto et iis quae per Frontonem Ducaeum... peridem recognita sunt, locupletata... by Saint Joannes Chrysostomus, Fronton Du Duc - 1687
Divi Joannis Chrysostomi. Opera omnia... novoque Auctuario seu tomo sexto et iis quae per Frontonem Ducaeum... peridem recognita sunt, locupletata... by Saint Joannes Chrysostomus, Fronton Du Duc - 1687
Divi Tutelares orbis Christiani : opus singulare, in quo de sanctis regnorum, provinciarum, urbium maximarum patronis agitur Antonio Macedo...authore by Antonio Macedo - 1687 - 551 pages
Divinae providentiae assertio by Christian Donat, Joachim Quenstedt - 1687 - 28 pages
Doctrina Imperii Romano-Germanici hodierni by Jacob Thomasius - 1687 - 39 pages
Doctrina moralis in brevissimum compendium redacta etc. - Coloniae Agrippinae, Arnoldus Metternich 1687 by Casparus Biesmann - 1687
Documenti armonici by Angelo Berardi - 1687
Dreyfacher Kayserlicher Ehren-Krantz geflochten in der Leych- und Lob-Predig Weyland der Allerdurchleuchtigisten verwittibten Römischen Kayserin... Eleonora, Königin zu Ungarn... Geborner Hertzogin zu Mantua by Anton Waggin, Eleonore (Römisch-Deutsches Reich, Kaiserin, 1630-1686) - 1687 - 28 pages
Dreyfacher Kayserlicher Ehren-Krantz geflochten in der Leych- und Lob-Predig Weyland der Allerdurchleuchtigisten verwittibten Römischen Kayserin... Eleonora, Königin zu Ungarn... Geborner Hertzogin zu Mantua by Anton Waggin, Eleonore (Römisch-Deutsches Reich, Kaiserin, 1630-1686) - 1687 - 28 pages
Droits de deux souverains en matiere de Religion, la conscience et le Prince - 1687
Du culte religieux que l'église catholique rend aux choses saintes - 1687
Dyodekas Anagrammatica, è Floribus Indelebili Nomini inscriptis, Magnanimi Leopoldi Imperatoris Invictissimi ... contexta by Christoph Parschitz - 1687 - 40 pages
Défense du jugement équitable sur la censure faite par une partie de la Faculté étroite de Théologie de Louvain le 3 de novembre 1685. Contre les thèses de Mr. Steyaert... soutenuës le 26 may 1687 by Antoine Arnauld - 1687 - 32 pages
Dāwid me azzēz û-mekarkēr sive David ante arcam foederis totis viribus saltans by Johann Ernst Müller, Christoph Lübeck - 1687
Eclaircissemens Sur Les Scandales Injustement pris d'un Livre Intitulé L'Ouverture De L'Epitre Aux Romains by Pierre Jurieu - 1687 - 192 pages
Eclaircissemens sur les scandales injustement pris d'un livre intitulé l'ouverture de l'Epître aux Romains, par l'explication du vers. 27 du chap. 3 - 1687 - 192 pages
Eclaircissements sur l'Apocalypse de S. Jean by Jacques Philipot - 1687
Ectypa divinae voluntatis circa sanctificationem hominis by Philipp Ludwig Hanneken, Johann Mayer - 1687 - 20 pages
Edict du Roy François [I, Anet, 18 juillet 1540] sur les draps d'or, d'argent et de Soye, et pareillement sur toutes especes de crespes, passemens, rubans, ceintures... Aussi de toutes autres Marchandises d'Espiceries et Drogueries [Henri II, Amiens, 10 sept. 1549]... by France, Barbier - 1687 - 6 pages
Edict Dv Roy Francois Svr Les Draps Dor - 1687
Edit... pour le règlement des imprimeurs et libraires de Paris : régistré en Parlement, le 21 aoust 1686... [suive de : Edit... pour le réglement des relieurs et doreurs de livres : régistré en Parlement, le 7 septembre 1686] by France - 1687 - 8 pages
Edit... pour le règlement des imprimeurs et libraires de Paris : régistré en Parlement, le 21 aoust 1686... [suive de : Edit... pour le réglement des relieurs et doreurs de livres : régistré en Parlement, le 7 septembre 1686] by France - 1687 - 8 pages
Educatio Puerilis Linguae Graecae by Theophilus Golius - 1687 - 339 pages
Een bondigh ende kort verhael, vande devote processie, ende triumphanten ommeganck tot lof van't alder-heylighste sacrament des autaers ter jaerlijcksche ghedenckenisse van het miraculeus H. bloet, inde kercke vande pp. augustynen, op den 1. junij 1687 - 1687 - 16 pages
Een brief van een Jesuit van Luyk, aangaande de wijze om de Catholijke religie in Engeland vast te stellen - 1687 - 4 pages
Een Brief van een Jusuit (sic) van Luyk, aangaande de wijze om de Catholijke Religie in Engeland vast te stellen - 1687 - 4 pages
Een Brief van een Jusuit (sic) van Luyk, aangaande de wyse om de Catholijke Religie in Engeland vast te stellen - 1687 - 4 pages
Een brief, begrijpende in zig eenige opzigten, ten aanzien van zeker Discours, geintituleerd, Goeden raad aan de Kerk van Engeland etc. als ook op Drie brieven, geschreven van een heer op het land, aan zijn vriend tot London, omtrent het verinietigen van de penale wetten en de testen - 1687 - 20 pages
Een Brief, geschreven door den Heer Pensionaris Fagel, aen Mr. James Steward Advocaet, behelzende 't Gevoelen der Prince en Princesse van Orange, wegens 't afschaffen van den Test en de Penale Wetten (Novem. 4. 1687). by Gaspard Fagel - 1687 - 8 pages
Een Brief, geschreven door den Heer Pensionaris Fagel, aen Mr. James Steward Advocaet, behelzende 't Gevoelen der Prince en Princesse van Orange, wegens 't afschaffen van den Test en de Penale Wetten (Novem. 4. 1687). by Gaspard Fagel - 1687 - 8 pages
Een cort tractaet waer-inne verclaert wort hoe noodtsaeckelijcken dat is de vrede der zielen ... by Joannes De Bonilla - 1687 - 45 pages
Een kort en pertinent verhaal van de heerlijke statie en triumphante kroninge van sijn koninglijke majesteyt Josephus, aarts-hertogh van Oostenrijk [...]. Tot Presburg gekroont tot koning van Hongarien den 9. december 1687 - 1687
Een Onnosel en slecht mans antwoort, op het versoek van zekere roomsche priesters, aan hem afgevaerdight - 1687 - 16 pages
Een waerachtigh verhael van verscheydene ... voorvallen, die in dese water-vloedt van den 13. novemb. 1686. over de provincie van Stadt en Lande uytgevoert. En het geheel weghspoelen van eenige dorpen ... by Henricus Schenckel - 1687 - 8 pages
Eenige reflecties op sijn Majesteyts proclamatie, van den 12 Februarii 1686/7. tot vryheyd van religie in Schotland, zijnde de voorsz. proclamatie, tot meerder bewijs, daar by gevoegd - 1687 - 10 pages
Eenige vraaghstucken overgegeven door d'E. E. joncker Henrick van Steenhuyse, heer op Snelgersma, en Folkedra etc. op de lantsdag den laetste decemb. 1686 aen beyde leden van de Stadt en Lande overgegeven by Henrick van Steenhuyse - 1687 - 12 pages
Eer-galm over de Edele, Achtbaere, Wyse, Voor-sienige, ende seer Discrete Heeren, myn heeren Schouteth, Communi-meesters, Schepenen, ende andere overheydt der stadt ende provincie van Mechelen by Joannes Elincx - 1687 - 38 pages
Efemerida vaticana by Carlo Bartolomeo Piazza - 1687
Effigies accuratissima seu Commentarius in quatuor priores Prophetarum Josuae, Iudicum, Samuelis, Regum libris vocesque ... by יצחק אברבנל, Jacob Fidanque - 1687
Effigies Ducum et Regum Hungariae. In applausu oblatae. - o.O., (1687). 50 Bl., 62 Tf by Johannes Adamus Xaverius Schad - 1687 - 100 pages
Eglise Catholique Romaine. Concile. Trent Sacro sancti et Oecumenici Concilii Tridentini... Canones et Decreta. Quid in hac ed. praestitum sit, sequens Philippi Chiffletii... praef. indicabit by Eglise Catholique Romaine, Chifflet - 1687
Ehren-Predig bey öffentlicher Glaubens-Bekandtnuß Jo. Jac. Petisci by Johann Bodler - 1687
Ehrenspiegel der tugendsamen ... Fürsten, und andern fürtrefflichen Helden - 1687
Ein ewig Testament by Hendrik Jansen - 1687
Ein ewig Testament by Hendrik Jansen - 1687 - 74 pages
Eine geistliche Reise eines Jünglings by Hendrik Jansen - 1687
Eine geistliche Reise eines Jünglings by Hendrik Jansen - 1687
Eine geistliche Reise eines Jünglings nach dem Lande des Friedens by Hendrik Jansen - 1687
Eine kurtze und lehrhaffte Unterweisung durch Hiel by Hendrik Jansen - 1687 - 68 pages
Eine kurtze und lehrhafte Unterweisung by Hendrik Jansen - 1687
Eine kurtze Verfassung, der Anno 1686. von der Königl. Dennemarckischen Armee belagerten Stadt Hamburg, was sich darin von Tag zu Tag, bisz zu Ende gebrachten Justificirten (sic) der beyden Verräther Schnitgers und Jastrams begeben - 1687 - 30 pages
Einfältige Erklärung der christl. Lehr, nach der Ordnung dess kl. Catechismi Lutheri by Philipp Jacob Spener - 1687
El ingeniero by Sebastián Fernández de Medrano - 1687 - 308 pages
El ingeniero: primera[-segunda] parte, de la moderna architectura militar ... que la primero trata de la fortificacion regular, y irregular ... El segundo, de la especulacion de cada una de sus partes. El tercero de la fabrica de las murallas ... el quatro del sitio, y defensa de una plaça ... by Sebastian Fernández de Medrano - 1687
Elementa linguae tartaricae - 1687
Elenchus sive index decisionum Sacrae Rotae Romanae in libris impraessis per dioeceses extensarum, & post indicem Ioannis Baptistae Cantalmaij aeditarum by Francesco Bianchi, Tinassi - 1687
Eliae Grebenitz ... Tractatus de Sacrae Scripturae vero usu, solis protestantibus proprio by Elias Grebenitz - 1687 - 120 pages
Eloge de Messire Hyacinthe Serroni, premier archevesque d'Alby by François de Camps - 1687 - 6 pages
Elogia et elegantiae lat. ictorum veterum ad Digesta by Georg Caspar Kirchmaier, Johann Peter Thiele - 1687
Elogia et elegantiae lat. ictorum veterum ad Digesta by Georg Caspar Kirchmaier, Johann Peter Thiele - 1687 - 32 pages
Emanuelis König ... Regnum Minerale, Physice, Medice, Anatomice, Chymice, Alchymice, Analogice, Theoretice & Practice by Emanuel König - 1687 - 192 pages
Emanuelis König ... Regnum Minerale, Physice, Medice, Anatomice, Chymice, Alchymice, Analogice, Theoretice & Practice by Emanuel König - 1687 - 192 pages
Emanuelis König ... Regnum Minerale, Physice, Medice, Anatomice, Chymice, Alchymice, Analogice, Theoretice & Practice by Emanuel König - 1687 - 192 pages
Emanuelis König ... Regnum Minerale, Physice, Medice, Anatomice, Chymice, Alchymice, Analogice, Theoretice & Practice by Emanuel König - 1687 - 192 pages
Emblemata in memoriam gloriosae victoriae Hungaricae a Germanorum ... exercitu auspiciis Leopoldi imp. 1686 de Turcis reportatae - 1687
Emblesmes Sacrés avec leurs explications nouvelles by Garnier, Maison Saint-Augustin - 1687 - 236 pages
Emmanuelis Alvares Pegas... Tractatus de exclusione, inclusione, sucesione & erectione maioratus... by Manuel Álvares Pegas - 1687 - 872 pages
Emmanuelis Alvarez Pegas ... Tractatus de exclusione, inclusione, succesione & erectione maioratus by Manuel Álvares Pegas (1635-1696.) - 1687 - 872 pages
Encomium serenissimi ac celsissimi herois Guillelmi Henrici Arausionensis Principis, XIV Nov. 1687 ... in academia Lugduno Batava by Baron Arnold Van Wassenaer - 1687 - 64 pages
Entia negotiosa per quaestiones de rerum activitate expensa by Felix Poli, Nicolaus Wegele - 1687 - 152 pages
Entretiens d'Eugène, catholique romain, et de Cléandre, nouveau converti à la religion catholique réformée, touchant sa conversion by Le Doux - 1687
Entretiens sur la pluralité des mondes by M. de Fontenelle (Bernard Le Bovier) - 1687 - 185 pages
Enumeratio Plantarum Circa Halam Saxonum Et In Ejus Vicinia, Ad Trium Fere Milliarium Spatium, Sponte Provenientium ... by Christoph Knauth - 1687 - 187 pages
Ephemeride vaticana per...la basilica di S. Pietro in vatic by Carlo Bartolomeo Piazza - 1687
Epinicio sagrado, certamen olympico aureo - 1687 - 492 pages
Epistola ad Caesarium monachum, etc... authore Jac. Basnage by Jean Chrysostome, Basnage - 1687
Epistola ad Joannem Georgium Graevium by Jacobus Gronovius - 1687
Epistola ad virum Celeb. L. Adamum Rechenbergium, de intolerabili fastu Criticorum quorundam, speciatim Jacobi Gronovii, qua occasione & D. Abrahami Calovii, interpretatio de morte Judae a Cavillationibus Gronovianis vindicatur, et nova pariter ejusdem Gronovii de casu Judae sententia exploditur by Dermasius - 1687 - 60 pages
Epistola de falsificatione Driedonis aliisque Galli cuiusdam imposturis by Martin Steyaert - 1687
Epistolae by Hugo de Groot - 1687 - 985 pages
Epistolae (omnes) by Hugo Grotius - 1687
Epistolae (omnes) by Hugo Grotius - 1687
Epistolae II ad Corinthios by Clemens I (paus), P. Junio, Gothofredus Vendelinus, Jean Baptiste Cotelier, Paulus Colomiès - 1687
Epistolae selectae by saint Hieronymus, saint Petrus (Canisius) - 1687
Epistolae selectae, et in libros tres distributae, ... emendatae ... Epistolarum atque aliorum ... , ordo & numerus adjectus est ... by Hieronymus van Stridon (Sanctus), Petrus Canisius (S.J.), heilige Hieronymus: Stridonensis - 1687 - 536 pages
Epistolarum philologicarum libri II by Roland Desmarests - 1687
Epitaphium Georgii Sigefridi, Can. Reg. in Stainz Praepositi qui obiit 1683 by Abraham (a Sancta Clara) - 1687
Epitaphium Georgii Sigefridi, Can. Reg. in Stainz Praepositi qui obiit 1683 by Abraham (a Sancta Clara) - 1687
Epîtres morales et académiques de M. de Sabatier,... by De Sabatier - 1687
Erklärung der Offenbarung Johannis by Hendrik Jansen - 1687 - 118 pages
Erklärung der Offenbarung Johannis by Hendrik Jansen - 1687 - 118 pages
Eros Lipsicus quo eris scandica ... repellitur by Valentin Alberti - 1687
Esatta notitia del Peloponneso volgarmente penisola della Morea ... by Girolamo Albrizzi - 1687
Esatta notitia del Peloponneso, volgarmente penisola della Morea by Girolamo Albrizzi - 1687
Esatta Notizia del Peloponneso volgarmente penisola della Morea (etc.) - Venetia, Albrizzi 1687 - 1687 - 143 pages
Escola de penitencia, e flagello de viciosos costumes by Antonio das Chagas ((O.F.M.)) - 1687 - 516 pages
Esperienze intorno a diverse cose naturali, e particolarmente a quelle che si son portate dall' Indie, fatte da Francesco Redi... by Francesco Redi - 1687
Esperienze intorno a diverse cose naturali, e particolarmente a quelle che si son portate dall' Indie, fatte da Francesco Redi... by Francesco Redi - 1687
Esperienze intorno alla generazione degl' insetti, fatte da Francesco Redi,... by Francesco Redi - 1687
Essais d'un Dictionnaire universel by Antoine Furetière - 1687 - 317 pages
Essais de morale [de P. Nicole], contenus en divers traittez sur plusieurs devoirs importans by Pierre Nicole - 1687
Essais de morale et de politique ou il est traité des devoirs de l'homme considéré comme particulier et comme vivant en société... - 1687
Essais de morale et de politique ou il est traité des devoirs de l'homme considéré comme particulier et comme vivant en société... - 1687
Essais de théologie sur la providence et la grâce, où l'on tâche de délivrer Mr Jurieu de toutes les difficultés accablantes qu'il rencontre dans son système by Isaac Papin - 1687
Etat de la France, contenant tous les princes, ducs et pairs,... by Nicolas Besongne - 1687
Etat de la France, contenant tous les princes, ducs et pairs,... by Nicolas Besongne - 1687
Europäischer Glücks-Topf oder das spielende Glücke der im Kriege und Frieden interessirten Souverainen Printzen von Europa ... aufgesetzet und verspielet 1687. - Franckfurt usw., Christian Weidmann 1687 - 1687
Europäischer Glückstopf - 1687
Europäischer Ingenieur by Georg Conrad Stahl - 1687
Ex Historia Potissimum Sacra Dissertationem De Veterum Armis Bellicis Zona et Lorica Quorum Paulus Meminit Ephes. VI. by Johann Friedrich Dürr, Johann Jacob Volkert - 1687 - 20 pages
Ex philologicis lanx satura, de satyra, satyricis et satyris by Johann Peter Miller, Johann C. Held - 1687 - 16 pages
Ex philosophicis affectuum indifferentiam, dissertatione morali ... tuebitur ... Joh. Wilhelmus Böddeker - 1687
Examen chronologico del año en que entraron los moros en España by Gaspar Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza (Marqués de Mondéjar.) - 1687 - 172 pages
Examen chronologico del año en que entraron los moros en España by Gaspar Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza (Marqués de Mondéjar.) - 1687 - 172 pages
Examen de l'oppression des Reformez en France by Benjamin de Daillon - 1687
Examen de l'oppression des réformés en France by Benjamin de Daillon - 1687
Examen des endroits de l'Accomplissement des prophéties de M. J. qui concernent la supputation des temps et de quelques autres endroits considérables by Jacques Gousset - 1687 - 144 pages
Examen facti, et resolutionis super illo, captatae Lovanii 7 Maii 1687 a duobus juris utriusque doctoribus et ab uno licenciato, quod factum conceptum et dolose et fraudulenter, sub nomine Praelati A et designatione Monasterii B, per machinationes prioris S. Gerardi Domini Pauli de Hennion - 1687 - 28 pages
Examen général de tous les états et conditions et des péchés que l'on y peut commettre par le Sr de Saint-Germain by Pierre de La Vergne de Tressan - 1687
Examen général de tous les états et conditions et des péchés que l'on y peut commettre par le Sr de Saint-Germain by Pierre de La Vergne de Tressan - 1687
Excellentium familiarum in Gallia genealogiae by Jacob Wilhelm Imhof - 1687
Excellentium familiarum in Gallia genealogiae by Jacob Wilhelm Imhof - 1687
Excellentium familiarum in Gallia genealogiae by Jacob Wilhelm Imhof - 1687
Excellentium familiarum in Gallia genealogiae a prima earundem origine usque ad praesens aevum deductae et notis historicis, ... by Jacob Wilhelm von Imhof - 1687
Excellentium familiarum in Gallia genealogiae a prima earundem origine usque ad praesens aevum deductae et notis historicis, quibus memorabilia regni Galliae regumque et clarorum toga et sago virorum facta moresque ac dignitates recensentur, illustratae, cum iconibus insignium & indicibus necessariis. Auctore Jacobo Wilhelmo Im Hoff by Jacob Wilhelm Imhof, Johann Jakob : von Sandrart - 1687 - 610 pages
Excellentium familiarum in Gallia genealogiae, a prima earumdem origine usque ad praesens aevum deductae, et notis historicis quibus memorabilia regni Galliae, regumque et clarorum toga et sago virorum facta moresque ac dignitates recensentur illustratae... by Jacob Wilhelm Imhof - 1687
Excerpendi ratio nova by Just Christoph Udenius - 1687 - 173 pages
Exedra ecclesiastica sive conciones moralia by Johann Schrötter - 1687 - 496 pages
Exegesis in primam et secundam meditationem Cartesii by Johannes Schotanus - 1687
Exercitatio ... de electione et successione in regnis ... praeside Joanne Werlhofio (etc.) by Ludolph-Burchard Becker, Johannes Werlhof - 1687
Exercitatio acad. de divina maiestatis origine by Johann Christoph Frauendorf, Georg Leberecht ¬von Wilke - 1687 - 24 pages
Exercitatio acad. de divina maiestatis origine by Johann Christoph Frauendorf, Georg Leberecht ¬von Wilke - 1687 - 24 pages
Exercitatio acad. de divina maiestatis origine by Johann Christoph Frauendorf, Georg Leberecht ¬von Wilke - 1687 - 24 pages
Exercitatio acad. de electione et successione in regnis by Johann Werlhof, Ludolph Burchard Becker - 1687
Exercitatio acad. de electione et successione in regnis by Johann Werlhof, Ludolph Burchard Becker - 1687
Exercitatio acad. de electione et successione in regnis by Johann Werlhof, Ludolph Burchard Becker - 1687 - 48 pages
Exercitatio hist. de rebus Babylonicis et Assyriacis, quarum sacrae Hebraeorum literae et Herodotus Halicarnasseus pariter faciunt mentionem by Johann Christoph Artopoeus, Johann Jacob Faust - 1687
Exercitatio hist. de rebus Babylonicis et Assyriacis, quarum sacrae Hebraeorum literae et Herodotus Halicarnasseus pariter faciunt mentionem by Johann Christoph Artopoeus, Johann Jacob Faust - 1687
Exercitatio hist. de rebus Babylonicis et Assyriacis, quarum sacrae Hebraeorum literae et Herodotus Halicarnasseus pariter faciunt mentionem by Johann Christoph Artopoeus, Johann Jacob Faust - 1687
Exercitatio historico-theologica in qua religio Moscovitarum sub praesidio Domini Joh. Conradi Dannhaueri ... breviter delineata et exhibita à M. Michaele von Oppenbusch by Johann Conrad Dannhauer, Michael ¬von Oppenbusch - 1687 - 31 pages
Exercitatio historico-theologica in qua religio Moscovitarum sub praesidio Domini Joh. Conradi Dannhaueri ... breviter delineata et exhibita à M. Michaele von Oppenbusch by Johann Conrad Dannhauer, Michael von Oppenbusch - 1687 - 31 pages
Exercitatio historico-theologica in qua religio Moscovitarum sub praesidio Domini Joh. Conradi Dannhaueri ... breviter delineata et exhibita à M. Michaele von Oppenbusch by Johann Conrad Dannhauer, Michael ¬von Oppenbusch - 1687 - 31 pages
Exercitatio juridica de examine vetito - 1687
Exercitatio med. de phthisis curatione per lac by Heinrich Meibom, Christoph Mente - 1687
Exercitatio med. de phthisis curatione per lac by Heinrich Meibom, Christoph Mente - 1687
Exercitatio Medica De Fluxu Humorum Ad Oculos Naturali Et Praeternaturali Hujusque Curatione ... Praeside ... Dn. Henrico Meibomio ... 2. Novembr. Anno 1687 by Antonius Ulricus Schwalenberg, Heinrich Meibom - 1687 - 24 pages
Exercitatio optica varia radii refracti phaenomena ad principia causasque suas reducere allaborans by Johann Achatius Koeler, Albert Vogther - 1687 - 64 pages
Exercitatio physiol. de menstruo universali animali by Johann Bohn, Johann Adam Kirchhoff - 1687
Exercitatio practica conscientiae moderatrix, in quaestione: utrum studiosus theologiae salva conscientia theologiae studium deserere, et iurisprudentiae ... se consecrare possit by Johann F. Mayer, Benjamin Potzerne - 1687
Exercitatio theol. Domini ac Salvatoris Nostri Jesu Christi deitatem ex eo, quod ab apostolo Johanne subinde logos cognominatur, contra haereticorum strophas evidenter demonstrans by Johann Saubert, Johann Michael Lange - 1687 - 64 pages
Exercitatio theol. Domini ac Salvatoris Nostri Jesu Christi deitatem ex eo, quod ab apostolo Johanne subinde logos cognominatur, contra haereticorum strophas evidenter demonstrans by Johann Saubert, Johann Michael Lange - 1687 - 64 pages
Exercitatio theol. Domini ac Salvatoris Nostri Jesu Christi deitatem ex eo, quod ab apostolo Johanne subinde logos cognominatur, contra haereticorum strophas evidenter demonstrans by Johann Saubert, Johann Michael Lange - 1687 - 64 pages
Exercitatio theol. e Gen. XIV. de Melchisedecho, eius persona, officio, factis by Johann Conrad Dannhauer, Rathard Hoffmann - 1687
Exercitatione historico-theologica osculationem pedum pontificis romani by Johann F. Mayer, Johann Heinrich Nothwanger - 1687
Exercitatione historico-theologica osculationem pedum pontificis romani by Johann F. Mayer, Johann Heinrich Nothwanger - 1687
Exercitatione Historico-Theologica Osculum Pedum Pontificis Romani. Consentiente Summe Reverendo Theologorum Collegio, Praeside Maxime Reverendo Atqve Magnifico, Dn. Jo. Frid. Mayero ... Ad d. XXI. Aprilis, Anno Aerae vulg. M.DCXXCVII. H.L.Q.C. Solemni Eruditorum Examini sisto Auctor Johannes Henricus Nothwanger/ Gedanensis by Johann Friedrich Mayer, Johann Heinrich Nothwanger - 1687 - 64 pages
Exercitationes acad. ad sacram primae geneseos rerum historiam by Johannes Schotanus - 1687
Exercitationes acad. ad sacram primae geneseos rerum historiam by Johannes Schotanus - 1687
Exercitationes anti-wendelinianae de praecipuis inter ecclesias Lutheranas et reformatas controversiis by Christoph Franck - 1687
Exercitationes medico-philologicae sacrae et profanae by Georg Wolfgang Wedel - 1687 - 51 pages
Exercitationes medico-philologicae sacrae et profanae by Georg Wolfgang Wedel - 1687 - 51 pages
Exercitationes Musicae Theoretico-Practicae Curiosae De Concordantiis Singulis, Das ist Musicalische Wissenschafft und Kunst-Ubungen by Wolfgang Caspar Printz - 1687 - 52 pages
Exercitationes Musicae Theoretico-Practicae Curiosae De Concordantiis Singulis, Das ist Musicalische Wissenschafft und Kunst-Ubungen by Wolfgang Caspar Printz - 1687 - 55 pages
Exercitationes Musicae Theoretico-Practicae Curiosae De Concordantiis Singulis, Das ist Musicalische Wissenschafft und Kunst-Ubungen by Wolfgang Caspar Printz - 1687 - 32 pages
Exercitationes sex Varii argumenti by Johann-Christoph Wagenseil - 1687
Exercitationes sex varii argumenti by Johannes Christophorus Wagenseil - 1687
Exercitationum anatomicarum in publicas lectiones de iis quae contra peritiam Veterum anatomicam afferuntur in genere by Philipp Jacob Hartmann, Johann Sigismund Lange, Johann Heinrich Panring - 1687 - 52 pages
Exercitia S. P. Ignatii by Nicolas Elffen - 1687
Exhortation adressée aux protestants, contenant les raisons qui doivent les obliger à réunir by Johann Heinrich Heidegger, Antoine Teissier - 1687
Exhortations monastiques du R. P. Estienne de St François Xavier,... sur la règle de l'ordre de la B. Heureuse Vierge Marie du Mont-Carmel, revües et imprimées par les soins du R. P. Placide de S. Joseph... by Etienne de Saint François-Xavier, Placide de Saint-Joseph - 1687 - 635 pages
Exhortations monastiques du R. P.Estienne St François- Xavier... sur la règle de l'ordre de la B. heureuse Vierge Marie du Mont-Carmel, revues et imprimées par les soins du R. P. Placide de S. Joseph... by Etienne de Saint François-Xavier, Placide de Saint-Joseph - 1687 - 635 pages
Existentiam et motum spirituum animalium in nervis by Christian Vater, Johannes Glosemeyer - 1687 - 24 pages
Explicacion literal y sumaria, al decreto de los Emin. Cardenales interpretes del S. C. Tridentino ... contra algunos abusos que ... se ivan introduciendo en el uso ... de la ... comunion by Antonio Núñez Miranda ((S.I.)) - 1687 - 255 pages
Explication des cérémonies de la Grand' messe de paroisse selon l'usage romain by Jean-Jacques Olier - 1687 - 433 pages
Explication des tableaux de la galerie de Versailles, et de ses deux salons... by Pierre Rainssant, Muguet - 1687
Explication des tableaux de la galerie de Versailles, et de ses deux salons... by Pierre Rainssant, Muguet - 1687
Explication du jetton d'argent, que les maîtres chirurgiens jurez de Paris, ont fait nouvellement frapper by Compagnie des Maîtres Chirurgiens de Paris, Schola Regia Chirurgorum Parisiensium - 1687 - 3 pages
Explication méchanique et physique des fonctions de l'ame sensitive, où l'on traite des organes des sens, des passions et du mouvement volontaire, où l'on a ajouté une description des organes des sens... par M. Lamy by Guillaume Lamy - 1687
Exposition des coutumes sur la largeur des chemins, sur la destination des péages, etc... by Michel de Frémin - 1687
Factum Unaque - 1687
Fasciculus geomanticus by Robert Fludd, Henri de Pisis, Ibn al-ʻArabī - 1687 - 647 pages
Fasciculus geomanticus, in quo varia variorum geomantica continentur - 1687 - 647 pages
Fasciculus Geomanticus, In quo Varia Variorum Opera Geomantica Continentur by Henri de Pisis, Ibn al-ʻArabī - 1687 - 647 pages
Fasciculus myrrhae: sive quaestiones nonnullae, ad illustrandam historiam passionis dominicae by Georg Friedrich Magnus, Georg Ferdinand Gleichgroß - 1687 - 10 pages
Fasciculus myrrhae: sive qvaestiones nonnullae, ad illustrandam historiam passionis dominicae by Georg Friedrich Magnus, Georg Ferdinand Gleichgroß - 1687
Fasciculus myrrhae: sive qvaestiones nonnullae, ad illustrandam historiam passionis dominicae by Georg Friedrich Magnus, Georg Ferdinand Gleichgroß - 1687
Felicitas Wilhelmina, quam in Wilhelmis, ducibus quondam Brunsv. et Luneb. eminentem ... oratione publ. recitata veneratur Frid. Henr. Oldecop by Friedrich Heinrich Oldecop - 1687
Felix et faustus totus ut annus cat: Vota sunt Cruciani by Johann Augustin Egenolff - 1687 - 4 pages
Felix Würtzen Wund-Artzney by Felix Würtz - 1687 - 842 pages
Filius patri heres et non-heres id est: disputatio iuridico de eo, quid commodi vel incommodi filius, qui patris heres non est, ab eo habeat by Otto Philipp Zaunschliffer, Philipp Friedrich Brinck - 1687
Filius patri heres et non-heres id est: disputatio iuridico de eo, quid commodi vel incommodi filius, qui patris heres non est, ab eo habeat by Otto Philipp Zaunschliffer, Philipp Friedrich Brinck - 1687
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17