BooksSitemapUnclassified1669
Dissertatiuncula de rubo ardente, passionis Christi hieroglyphico by Johann Friedrich Köber - 1669
Dissertatiuncula in laudem medicinae scripta by Johann Friedrich Köber - 1669
Diva Virgo Cracoviensis Carmelitaha by Mikolaj Gridzinski - 1669
Divers mémoires concernant les dernières guerres d'Italie by Armand-Jean Du Plessis Richelieu - 1669 - 231 pages
Divers Mémoires concernant les dernières guerres d'Italie - 1669
Divers mémoires concernant les dernières guerres d'Italie ; avec trois traités de feu M. de Silhon, qui n'ont encore été vus by Jean de Silhon - 1669
Divers mémoires concernant les dernières guerres d'Italie ; avec trois traités de feu M. de Silhon, qui n'ont encore été vus by Jean de Silhon - 1669
Diverses instructions pour prescher et catechiser populairement et familierement. Auec un catechisme propre pour ceux qui s'employent à faire des missions à la campagne... - 1669 - 284 pages
Diverses instructions pour prescher et catéchiser populairement et familièrement - 1669
Divino favente numine assertiones de principiis substantialilbus ... diversisque differentiis linguarum: de turcica, arabica et persica in communi et particulari etc by Johannes Baptista Podesta - 1669
Dn. Petri Barbosae... De matrimonio, et pluribus aliis materiebus... tomus primus... by Pierre Barbosa, Huguetan - 1669
Dn. Petri Barbosae... De matrimonio, et pluribus aliis materiebus... tomus primus... by Pierre Barbosa, Huguetan - 1669
Dn. Petri Barbosae... De matrimonio, et pluribus aliis materiebus... tomus primus... by Pierre Barbosa, Huguetan - 1669
Dn. Petri Barbosae... De matrimonio, et pluribus aliis materiebus... tomus primus... by Pierre Barbosa, Huguetan - 1669
Dn. Petri Barbosae... De matrimonio, et pluribus aliis materiebus... tomus primus... by Pierre Barbosa, Huguetan - 1669
Dn. Petri Barbosae... De matrimonio, et pluribus aliis materiebus... tomus primus... by Pierre Barbosa, Huguetan - 1669
Doct. Med. D. Gasp. Brauo de Sobremonte Ramires ... Disputatio Apologetica Pro Dogmaticae Medicinae praestantia et omnium Scientiarum et Artium dignitate ex omnigenae litteraturae decretis by Gaspar Bravo de Sobremonte y Ramírez - 1669 - 308 pages
Doct. Med. D. Gasp. Brauo de Sobremonte Ramires ... Disputatio Apologetica Pro Dogmaticae Medicinae praestantia et omnium Scientiarum et Artium dignitate ex omnigenae litteraturae decretis by Gaspar Bravo de Sobremonte y Ramírez - 1669 - 308 pages
Doct. Med. D. Gasp. Bravo de Sobremonte Ramires ... Disputatio apologetica pro dogmaticae medicinae praestantia [et] omnium scientiarum [et] artium dignitate ex omnigenae litteraturae decretis by Gaspar Bravo Ramírez de Sobremonte, Louis Serres - 1669 - 308 pages
Doctor: Johann Joachim Bechers von Speyer Appendix Practica, Uber Seinen Methodum Didacticam by Johann Joachim Becher - 1669 - 54 pages
Dodici sermoni sopra la S. casa di Loreto con la vita del patriarca san Benedetto, e la predica del padre san Romoaldo. Di don Luigi Lazari da Bagnacauallo monaco Camaldolese by Luigi Lazzari - 1669 - 244 pages
Dominicale Paschale Et Pentecostale Secundum Totaliter Novum. Das ist: Hundert gelehrte, geistreiche, mit grosser Klarheit, annehmlichen Concepten, Biblischen vnd der HH. Vättern Schrifften, bewehrten Rationen, alten vnd newen Historien vnd Exempeln, auch mit guter Connexion wol componirte, völlig außgeführte, diser vnd jederzeit nothwendige nutzliche Discurß oder Predigen Vber die gantze Oesterliche Zeit, vom H. Oster-Tag inclusive an, biß auff den Sonntag der Allerheiligisten Dreyfaltigkeit exclusive, auff jeden Sonntag, wie auch auff die Oesterliche- Himmelfahrts- Pfingst- Feyer- und Bitt-Täge 6. 7. 8. 9. 10. Auch wohl mehr by Prokop (von Templin) - 1669 - 820 pages
Dominium by Giulio Pace, Hugo Grotius - 1669
Don Jeronimo, Marschalck Van Spanjen by Adriaen van den Bergh - 1669 - 67 pages
Don Kichote de la Mantscha, Das ist: Juncker Harnisch aus Fleckenland by Miguel de Cervantes Saavedra - 1669 - 389 pages
Dottrina christiana breve by Roberto Bellarmino (Santo) - 1669 - 48 pages
Dryvoudighe svyver meyninghe ofte Oeffeninghe van al de godtvruchtighe meyninghen ... by I.P.S. - 1669 - 198 pages
Dubitationes scholasticae et morales, de poenitentia ut virtute et ut sacramento eiusque partibus by Juan Martínez de Prado ((O.P.)) - 1669 - 691 pages
Dubitationes scholasticae et morales, de poenitentia ut virtute et ut sacramento eiusque partibus by Juan Martínez de Prado ((O.P.)) - 1669 - 691 pages
Dubitationes scholasticae et morales, de poenitentia ut virtute et ut sacramento eiusque partibus by Juan Martínez de Prado ((O.P.)) - 1669 - 691 pages
Duytsche apophthegmata, of Kloeck-uytgesprokene wysheydt by Julius Wilhelm Zincgreven, Johannes Leonhard Weidner - 1669
Défense de la traduction du N.T. imprimée à Mons contre les sermons du P. Meinbourg, et les Lettres d'un Docteur en Theologie ... by Antoine Arnauld (le Grand Arnauld), Pierre Nicole - 1669 - 462 pages
Défense de la traduction du Nouveau Testament imprimée à Mons, contre les Sermons du P. Meinbourg, et les "Lettres d'un docteur en théologie" by Antoine Arnauld - 1669
Ecclesiae anglicanae adversus schismaticorum criminationes vindiciae by Johannes Durel - 1669
Economie des princes by Pierre de Cambry - 1669
Edict du roy, portant Reglement gener. pour les offices de judicature du Royaume - 1669
Edict du Roy, pour empescher les suiets de sa Majesté de s'habituer dans les Paìs estrangers, et faire retourner en France ceux qui y sont estables... by France - 1669 - 4 pages
Edict du Roy, pour empescher les suiets de sa Majesté de s'habituer dans les Paìs estrangers, et faire retourner en France ceux qui y sont estables... by France - 1669 - 4 pages
Edict du roy, pour empescher les sujets de sa majesté, de s'habituer dans les païs étrangers, & faire retourner en France ceux qui y sont établis. Verifié en parlement ... le 13e aoust 1669 - 1669 - 6 pages
Edict du Roy, qui declare le Commerce de Mer ne point déroger à la Noblesse. Du mois d'Aoust 1669 by France - 1669 - 4 pages
Een Klaeginge over de stadt van Groeningen. Beneven een Antwoort, op vier papieren geschreven, tegen het volck genaemt Quakers by Stephen Crisp - 1669 - 20 pages
Een klaeginghe over de stadt van Groeningen. Beneven een antwoort, op vier papieren geschreven, tegen het volck genaemt quakers, twee door de magistraten. En twee liedtjes, ghesongen in haere straeten, enz. ... - 1669 - 20 pages
Een klaren Wegh by Stephen Crisp - 1669
Een nieuw ende vremt monster strydende nameliick teghen de transsubstantiatie eerst te voorschijn ghekomen in Vranckryck door eenen onbekenden Calvinistischen Predicant, ende daer-naer op-ghevoedt in Hollandt door ... Gedeon de Courcelles by Cornelius Hazart - 1669
Een ondersoeck des geloofs, waer in ontdeckt wordt de grondt des geloofs der geveynsde, 't welck vergaet ende het geloof der heyligen, 't welk gefondeert is op de eeuwigh-duurende steenrots ... Geschreven door de geest des heeren, ende geopenbaert tot nut van alle menschen, op dat sy mochten komen te bouwen op de eeuwighduurende steenrots met hem, wiens name is nae der weerelt James Parnel by James Parnel - 1669 - 8 pages
Een ongemeene geestelyke uytleggingh over het 24 capittel des evangeliums Matthei... by Antoinette Bourignon - 1669
Een onpartydige beschrijvinge van Surinam, gelegen op het vaste landt van Guiana in Africa by George Warren - 1669 - 20 pages
Een papier, in de wereldt uytgesonden, van de gene, die verachtelijck quakers genoemt zijn. Verklarende de gronden ende redenen, waerom dat sy versaken de leeraers des wereldts [de welcke haer selven belijden dienaers te zijn] ende van haer verscheelen - 1669 - 8 pages
Een standaert opgerecht, ende een baniere voorgehouden tot alle natien. Toonende aen de geheele werelt ... wat de getuygenis gods ende sijns volcks is ... Mitsgaders toonende sijn groot werck, het welcke hy beesigh is te doen in de aerde. Ende dit getuygenis is waerachtigh ende geen leugen, want sy is van Godt, ende getuyght door duysenden van sijn volck op desen dagh, dewelcke in spot quaeckers genaemt zijn - 1669 - 28 pages
Een verklaeringh aen de geheele werelt, van ons geloof, ende wat wy geloven, die quakers genaemt worden ... by Edward Burrough - 1669 - 8 pages
Een woort ter rechter tijt, tegens dat gemeene spreeck-woort, van mijn geest getuygt, 'twelck spottelijck en lasterlijck veelsins ghebruyckt werdt, door god'loose en ydele menschen ... Als oock eenige vragen, die matery aangaande ... Daer benevens een getuigenis gedragen tegen den overvloet der vuiligheid, waar van het in uwe kerck-missen krioelt, ô gy inwoonders van Amsterdam, Rotterdam en andere omleggende plaatsen ... by William Caton - 1669 - 8 pages
Eenige oefeningen, in God-lijcke, wis-konstige, en natuerlijcke dingen by Dirk Rembrantsz. van Nierop - 1669 - 181 pages
Eenparigh en bondigh oordeel der vermaerste godts-geleerde der Gereformeerde Kercken, rakende de vereeninge der selfde met de Lutheranen; fundamentele artijkelen des Geloofs; de waerheyt der natuyrlijke Godtgeleertheyt; Authoriteyt der Heilige Propheten ende Apostelen; aenleydinge tot Sonde ende oorspronk der erfsonde; 't lesen der Heilige Schriften, etc by Johannes de Mey - 1669 - 88 pages
Ein schönes Lobgesang von dem heiligen Francisco Xaverio - 1669
Eine kurtze Ost-Indianische Reiß-Beschreibung by Albrecht Herport - 1669 - 242 pages
El criticòn. El discreto. El politico Fernando el catholico. El heroe by Baltasar Gracián y Morales, Marcus Valerius Martialis, Manuel De Salinas y Lizana, Vincencio Juan De Lastanosa y Baráiz de Vera - 1669
El libro primero de las antiguedades de Espana. Publicale Don Joseph Pellicer de Ossau i Tovar. - Valencia 1669 by Lorenco de Padilla - 1669
El Libro primero de las antiguedades de España que escrivio don Lorenço de Padilla... by Lorenzo de Padilla - 1669 - 108 pages
El monstruo horrible de Grecia, mortal enemigo del hombre by Gonzalo Bustos de Olmedilla - 1669 - 222 pages
Elementa astronomica by Aḥmad Ibn-Muḥammad al- Farġānī, Jacobus Golius - 1669
Elementa philosophica de Cive by Thomas Hobbes - 1669 - 403 pages
Elementorum geographiae universalis ad faciem sphaericae Euclideae Dn. Erhardi Weigelii ... adornatorum Synopsis mnemoneutica by Christian Andreas Vinhold - 1669
Elementorum jurisprudentiae universalis libri II. by Samuel von Pufendorf - 1669 - 519 pages
Eleutheria Polonis - 1669 - 4 pages
Elias Sigismund Reinharts, Der Heiligen Schrifft Doctors, Professors, und Superintendentens In Leipzig Antwort auff der Post An Herrn Matthias Tannern aus der Societät JHS ... by Elias Sigismund Reinhart - 1669 - 96 pages
Eloge historique de la ville de Lyon et sa grandeus consulaire sous les Romains et sous nos Rois. - Lyon, Coral 1669 by Claude-Francois Menestrier - 1669
Eloge historique de la ville de Lyon, et sa grandeur consulaire sous les Romains et sous nos rois par le P. Clavde-François Menestrier, de la Compagnie de Jesus by Claude-François Menestrier - 1669
Eloge historique de la ville de Lyon, et sa grandeur consulaire sous les Romains et sous nos rois par le P. Clavde-François Menestrier, de la Compagnie de Jesus by Claude-François Menestrier - 1669
Eloge historique de la ville de Lyon, et sa grandeur consulaire sous les Romains et sous nos rois par le P. Clavde-François Menestrier, de la Compagnie de Jesus by Claude-François Menestrier - 1669
Elogia patriarcharum & Christi Jesu dei hominis Emanuelis Thesauri ... & Aloysii Juglaris è Societate Jesu by Emmanuele Tesauro (Conte de), Aloysius Juglaris - 1669 - 379 pages
Elogia S. Petri Narbonensis, scripta a Simone Rezzano, et dicata eminentiss. & reuerendiss. principi D. Iacobo Rospilioso. S.R.E. cardinali by Simone Rezzano - 1669 - 178 pages
Elogium Christophori Forstneri by Joannes-Henricus Boeckler - 1669
Elogium Christophori Forstneri by Johann Heinrich Boeckler - 1669
Elogium Christophori Forstneri scriptore Ioan. Henrico Bæclero by Johann Heinrich Boecler - 1669 - 36 pages
Emblemata ethico politica by Jakob Bornitz, Nicolaus Meerfeldt - 1669 - 202 pages
Enarratio orationis a Charidemo Atheniensi ad regem Persarum Darium habitae. Resp. Chr. Jos. von Loh by Samuel Schalles, Christophorus Josephus von Loh - 1669
Enchiridion de Epicteto Gentil - 1669 - 50 pages
Enchiridion medico-practicum de peste by Eberhard Gockel - 1669 - 125 pages
Enchiridion medico-practicum de peste by Eberhard Gockel - 1669 - 125 pages
Enchiridion seu Instructio confessariorum by Gaspar Loarte - 1669
Encomia Coelitum by Joannes Baptista Masculus - 1669 - 663 pages
Encomia Coelitum by Joannes Baptista Masculus - 1669 - 486 pages
Enodatio - 1669
Entdeckung der nichtigen Künste, Welche D. Elias Sigismund Reinhart ... In seinem Bericht und Fernern Erklärung gebrauchet by Andreas Fromm - 1669 - 123 pages
Entretiens solitaires ou prières et méditations pieuses en vers français by De Brebevf - 1669
Entretiens solitaires, ou Prières et méditations pieuses en vers françois by Georges de Brebeuf - 1669 - 12 pages
Epicedia Universitatis Oxoniensis, in obitum... Henriettae Mariae Reginae Matris by University of Oxford - 1669 - 56 pages
Epicedj eroici by Giuseppe Battista - 1669 - 402 pages
Epigrammata sacra Petri Vrsini D. Dominico Gusmano dicata by Benedictus 13.> - 1669 - 183 pages
Epigrammata sacra sive mors speculum vitae e scripturae tabulis concinnatum et mortalibus omnibus praefixum by Joannes Kettenis - 1669 - 12 pages
Epinicion, sive Niceterium; das ist, Christliche Leich-Predigt... Bey dem... Leich-Begängnuss dess... Hans Georgen Russworms by Johannes Wolfgang Langer - 1669 - 114 pages
Episcopalis sollicitudinis enchiridion... authore Ludovico Abelly by Chateauneuf de Rochebonne, Louis Abelly, Lambert - 1669 - 272 pages
Epistolae by Gaius Plinius Caecilius Secundus, Jan Veenhusen - 1669
Epistolae duae: I. De cerebri ortu et usu medico. II. De artificio oculorum humores restituendi by Franciscus-Josephus Borri - 1669 - 68 pages
Epistolarum ad familiares libri XVI by Marcus Tullius Cicero - 1669
Epistolarum ad Joh. Vorstium scriptorum fasciculus by Thomas Reinesius - 1669
Epistolarum libri X notis integris Is. Casauboni... by Gaius Minor Plinius Caecilius Secundus - 1669
Epistolarum libri XII by Paulus Manutius, Jacobus Thomasius, Johann Kirchmann - 1669
Epistole eroiche del signor Andrea Saluadori by Andrea Salvadori, A. C. - 1669 - 264 pages
Epitome continens sensum literalem, moralem, et misticum in Psalmis, & Canticis ferialibus. Auctore doctore theologo D. Leonardo Sacconio Montalbanensi, Siculo, ... Vtile, & necessarium omnibus recitantibus diuinum officium, & psalmos legentibus by Leonardo Sacconi, D.L. incisore - 1669 - 406 pages
Epitome de la fortificacion moderna... Y otros diversos tratados... by Alonso Zepeda y Adrada - 1669 - 308 pages
Epitome de la fortificación moderna by Alonso de Zepeda y Adrada - 1669
Epitome grammaticae Hebraeae by Johann Buxtorf - 1669 - 175 pages
Epitome grammaticae hebraeae by Johannes Buxtorf - 1669
Epitome Vitae ... S. Mariae Magdalenae de Pazzi - 1669
Epitome vitae et miraculorum beati Joannis a Deo, ordinis fratrum misericordiae primi fundatoris - 1669
Erhardi VVeigelii ... by Erhard Weigel - 1669 - 68 pages
Erneuerte Iconologia oder Bilder-Sprach by Cesare Ripa, Lorenz Strauß, Giovanni Zaratino Castellini - 1669 - 188 pages
Erneuerter Pflanz-Garten by Daniel Rhagor - 1669
Erzählung - 1669 - 8 pages
Erörterung der Frage: Warum wilt du nicht Römisch-Catholisch werden, wie deine Vorfahren waren? by Justus Gesenius - 1669 - 259 pages
Erörterung der Frage: Warum wilt du nicht Römisch-Catholisch werden, wie deine Vorfahren waren? by Justus Gesenius - 1669 - 316 pages
Estado de las almas del purgatorio by Martín de Roa - 1669 - 154 pages
Estat de l'empire de Russie et grande duché de Moscovie, avec ce qui s'y est passé de plus mémorable et tragique, pendant le regne de quatre empereurs, à sçauoir depuis l'an 1590 jusques en l'an 1606 en septembre. Par le capitaine Margeret by Jacques Margeret - 1669 - 5 pages
Estat de l'empire de Russie et grande duché de Moscovie, avec ce qui s'y est passé de plus mémorable et tragique... depuis l'an 1590 jusques en l'an 1606 en septembre, par le capitaine Margeret by Jacques Margeret - 1669
Estat de l'empire de Russie, et Grande Duché de Moscovie by Jacques Margeret - 1669 - 175 pages
Estat de l'empire de Rvssie, et grande dvché de Moscovie by Jacques Margeret - 1669 - 175 pages
Ethica disp. de virtute heroica by Eric Elfvedal, Haqvin Spegel - 1669
Ethica, die Sittenkunst oder Wollebenskunst by Justus Georg Schottel - 1669 - 606 pages
Euphyander by Honoré Fabri - 1669
Euphyander, seu vir ingeniosus... in quo scilicet brevissime et clarissime adolescentis ingeniosi partes ac dotes tum corporis, tum animi describuntur... auctore Honorato Fabri,... by Honoré Fabri, Molin - 1669
Europaeisches JahrChronik WunderBegebenheiten by Johannes Praetorius - 1669 - 200 pages
Ex artic. XI. & XII. Augustanae Confessionis, de confessione et poenitentia dissertatio theologica anti-Calviniana by Johann Deutschmann, Johann Faber - 1669 - 20 pages
Ex politicis, dissertationem de maiestate principis externa by Christian Faselt, Johann A. Werdermann - 1669 - 32 pages
Ex rabbi Mosis Majemonidae opere, quod secunda lex, sive manus fortis inscribitur, Tractatus de Consecratione calendarum, & de ratione intercalandi ... Ludouico de Compiegne by Maimonides, Ludwig Compiègne de Weil - 1669
Examen des Ordonnances du pretendu Synode dernier tenu à Reims en absenie de Msgnr. Antoine Barberin Archeveque de Reims - 1669
Examen iuridicum by Bernhard Schotanus - 1669
Examen juridicum annotationibus practicis adornatum by Bernardus Schotanus - 1669 - 766 pages
Examen juridicum, cum annotationibus practicis by Bernardus Schotanus - 1669 - 766 pages
Examen Sarmaticum by Florian ¬de Gurry Gursky - 1669 - 62 pages
Excubiae Togatae Atque Sagatae by Johann Georg Simon, Joachim Ehrenfried ¬von Bolbritz - 1669 - 52 pages
Excubiae Togatae Atque Sagatae by Johann Georg Simon, Joachim Ehrenfried ¬von Bolbritz - 1669 - 52 pages
Exercices du Très-Pieux Dom Jean Thaulère sur la vie et sur la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ by Jean Tauler, Talon, Surius - 1669 - 599 pages
Exercitatio acad. de iureconsultis by Burchard Heinrich Tilemann, Justus Heinrich Gangloff - 1669
Exercitatio eth. de gradibus laesionum by Heinrich Uffelmann, C. F. ¬von Burgstorff - 1669 - 24 pages
Exercitatio hist. de Sardanapali corruptissima vita, rebus gestis, et tragica morte by Johann Crause, Samuel ¬von ¬der Linde - 1669 - 20 pages
Exercitatio hist. de Sardanapali corruptissima vita, rebus gestis, et tragica morte by Johann Crause, Samuel von der Linde - 1669 - 20 pages
Exercitatio hist. de Sardanapali corruptissima vita, rebus gestis, et tragica morte by Johann Crause, Samuel ¬von ¬der Linde - 1669 - 20 pages
Exercitatio hist. de Sardanapali corruptissima vita, rebus gestis, et tragica morte by Johann Crause, Samuel ¬von ¬der Linde - 1669 - 20 pages
Exercitatio Historica De Antiquissimo Et Adhuc Durante Romanorum Signo Aquila by Eberhard Rudolph Roth, Johann Heinrich Häner - 1669 - 36 pages
Exercitatio Historica De Antiquissimo Et Adhuc Durante Romanorum Signo Aquila by Eberhard Rudolph Roth, Johann Heinrich Häner - 1669 - 36 pages
Exercitatio philol. ad Marci VII,11 by Balthasar Stolberg, Lucas Schröder - 1669
Exercitatio philol. phys. de primo avium ortu by Christian Faselt, Samuel Aster - 1669
Exercitatio politica de maiestate, eiusque iuribus circa sacra et profana potissimis by Hermann Conring, Sigismund Johann Tennemann - 1669 - 40 pages
Exercitatio theol. de peccato actuali infantum by Melchior Zeidler, Conrad Heinrich Vogel - 1669
Exercitatio theol. de principio religionis in genere, et verae s. christianae in specie, quod nempe sit verbum Dei scriptum, seu scriptura sacra by Andreas Sennert - 1669
Exercitatio theologica de principio religionis in genere by Andreas Sennert - 1669
Exercitationes ecclesiasticae et biblicae by Jean Morin (Père) - 1669
Exercitationes ecclesiasticae et biblicae ... by Jean Morin - 1669
Exercitationes ecclesiasticae et biblicae ... by Jean Morin - 1669
Exercitationes ecclesiasticae et biblicae, primae de patriarcharum et primatum origine libri II, alterius de hebraei graecique textus sinceritate libri II; quorum prior rursus ad iteris est auctior by Johannes Morin - 1669
Exercitationes ecclesiasticae et biblicae... by Jean Morin - 1669
Exercitationes oratoriae quae generum diversorum progymnasmata et orationes, vario stylo & disserendi ratione complectitur libris duobus juxta leges in palestra styli et oratoria praescriptas orationes ... by Jakob Masen ((S.I.)) - 1669 - 720 pages
Exercitationum Ad Baronii Annales Continuatarum Ubi desiit Is. Casaubonus ... by Adam Tribbechow, Ludolph ¬von Bähr, Johann Schreiber, Georg Wolhat, Johann Niemann, Isaac Casaubon - 1669 - 34 pages
Exercitationum histor. I. de primo in orbe monarcha, inquirens, an Nimrodus ille fuerit? by Georg Rackmann, Theodor Cunovius - 1669 - 24 pages
Exercitium acad. de communicatione idiomatum by Sebastian Niemann, Johann Hülsemann - 1669
Exercitium iuridicum de possessione by Christoph Philipp Richter, Johann Balthasar Waldhauser - 1669 - 32 pages
Exercitium iuridicum de possessione by Christoph Philipp Richter, Johann Balthasar Waldhauser - 1669 - 32 pages
Exilium melancholiae by Louis Garon - 1669
Exilium melancholiae by Louis Garon - 1669
Experientiae Theologicae Sive Experimentalis Theologia by Georges Gobat, Jeremias Renner, Johann Christoph Storer - 1669 - 1033 pages
Experientiae theologicae sive experimentalis theologia by Georgius Gobat - 1669
Experimenta Crystalli Islandici disdiaclastici, quibus mira et insolita refractio detegitur by Rasmus Bartholin - 1669 - 60 pages
Explicacion de la doctrina christiana y la obligacion de los fieles en creer y obrar by Juan de Santo Tomás ((O. P.)), Imprenta Real (Madrid) - 1669 - 379 pages
Expositio in symbolum Nicaenum (graece et latine) interprete Luca Holstenio by episcopus Ancyranus Theodotus - 1669
Exposition de la 2e ép. de S. Jean by Jaq Gaultier - 1669
Exposition de la seconde Epistre de l'apostre saint Jean, contenant neuf sermons by Jacques Gaultier - 1669
Exposition de la seconde Epistre de l'apostre saint Jean, contenant neuf sermons by Jacques Gaultier - 1669
Extract Aus einem Diskurs, was von L. Andreä Frommens ReligionsVerenderung zu halten sey - 1669
Extract vyt de resolutien vande heeren staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ... genomen op saterdagh den 23 martij 1669. Bepaling dat van nu voortaen geene rechters inden lande van Holl. ende West-Vriesland sullen mogen wesen rapporteurs, in saecken waer inne haer soon, schoon-soon, broeder of swaeger zijn dienende als advocaten of procureurs, enz - 1669 - 4 pages
Extrait d'observations lues à l'institut et à l'académie de médecine sur la possibilité de retirer du pavot somnifère en France, soit de véritable opium en larmes, soit différents extraits avec lesquels on puisse remplacer, dans la pratique de la médecine l'opium thebaïcum by August-Louis-Armand Loiseleur-Deslongchamps - 1669 - 19 pages
F. Petri Mariae Passerini ... Commentaria in tertiam partem D. Thomae à quaest. 72 vsque ad quaest. 82 by Pietro Maria Passerini ((O.P.)) - 1669 - 486 pages
F. Vincentii Ferre Hispani Ordinis praedicatorum... Tractatus de virtutibus theologicis, et vitiis eis oppositis. Iuxta miram doctrinam d. Thomae. [Tomus primus-secundus] by F. Vincent Ferré, Tinassi - 1669
F. Vincentii Ferre Hispani Ordinis praedicatorum... Tractatus de virtutibus theologicis, et vitiis eis oppositis. Iuxta miram doctrinam d. Thomae. [Tomus primus-secundus] by F. Vincent Ferré, Tinassi - 1669
Fables Choisies by Jean de La Fontaine - 1669 - 228 pages
Factum juridicum Recueil omme Mr. Jan Ameye ende Ioe. Elisabeth Jacobs, verweerders ter eendere sijde. Iegens den Heere Procureur Generael van Vlaenderen Heesschere causa officii ter andere by Jan Ameye - 1669 - 181 pages
Factum pour L. H. de Condrin, arch. de Sens, pour servir de réponse à l'inventaire de production et aux contredits du chapitre de Sens - 1669
Factum pour Messire Louis Henry de Gondrin archev. de Sens...pour servir de réponse à l'Inventaire de production et aux Contredits du chapitre de Sens - 1669
Faramond, ou l'histoire de France by Gaultier de Coste Calprenède (seigneur de la) - 1669
Faramond, Ou L'Histoire De France, Dediée Au Roy by Gautier de Coste de La Calprenède, Pierre d' Ortigue de Vaumorière - 1669 - 336 pages
Favole heroiche by ... Audin, Nicolo Salengio - 1669
Favus distillans sive medulla Davidica by Georg Mentz - 1669 - 641 pages
Favus distillans sive medulla Davidica by Georg Mentz - 1669 - 490 pages
Ferdinandi Toletani albae ducis vita & res gestae by Antonio Ossorio ((S.I.)) - 1669 - 660 pages
Ferdinandi Toletani Albae ducis vita & res gestae by Antonio (S.I.) Ossorio, Antonio Ossorio ((S.I.)) - 1669 - 554 pages
Fernere Vorstellungen die Zettwitzische Successions-Sache betreffende - 1669 - 32 pages
Feudorum praeludia prout ab antiqvis vocantur by Michael Friedrich Lederer, Johann Friedrich Scharf - 1669
Feyertäglicher Erquick-Stunden... Theil. Das ist: Ehren- und Lobpredigen der lieben Heiligen Gottes, Welche in der Allgemeinen, Römischen Catholischen Kirchen Jährlich verehret werden by Johann Ludwig Schönleben - 1669 - 348 pages
Finis Gloriosus S. Leonidis Alexandrini Martyris Et ejusdem Filii Origenis Scriptoris Ecclesiastici Felix Initivm by Richard Eggs - 1669 - 8 pages
Flagellum, or, The Life and death, birth and burial of Oliver Cromwel, the late usurper, faithfully described ... ,by S. T., gent. [James Heath.] by James Heath - 1669 - 192 pages
Flavissae poeticae by Joannes Baccherius - 1669 - 770 pages
Fliegende und lauffende Reichs-Feder güldener Sendtschreiben - 1669 - 250 pages
Flores Carmeli poetici, sive synopsis seu synaeresis sacrorum poematum by Philippus a Visitatione (O.Carm.) - 1669
Flores politici ex C. Taciti Annalibus by Theodor Steinmetz - 1669
Flores Summarum by Juan ¬de Alloza - 1669
Flores summarum sive Alphabetum morale by Juan de Alloza ((S.I.)) - 1669 - 787 pages
Flores summarum, sive alphabetum morale, ... by Juan de Alloza - 1669 - 787 pages
Flores summarum, sive alphabetum morale, quo omne conscientiae casus, qui confessariis contingere possunt digeruntur etc by Juan de Alloza - 1669
Flores summarum, sive Alphabetum morale, quo omnes ferme conscientiae casus...auctore Joannes de Alloza by Jean de Alloza - 1669
Flores summarum, sive Alphabetum morale, quo omnes fermè conscientiae casus, qui confessariis contingere possunt, breviter, clarè, ac quantum licet benignè digeruntur. ... Authore R.P. Ioanne de Alloza Societatis Iesu ... Opus sedulo labore per annos triginta conquisitum, ... Prodit nunc primùm in Germania, à plurimis mendis correctum, damnatisque ab Alexandro 7. sententiis expurgatum. Cum indice rerum, & titulorum by Juan : de Alloza - 1669 - 787 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16