BooksSitemapUnclassified1642
Diss. ... de tertianae crisi by Ericus Mohy - 1642
Diss. de siclo by Daniel Wülfer, Benedict Bock - 1642
Diss. med. de epilepsia by Paul Marquard Schlegel, G. Gartz - 1642
Dissertatio ... de ... Ecclesiastica Potestate by Jacobus Trigland - 1642
Dissertatio ... de ... Ecclesiastica Potestate by Jacobus Trigland - 1642
Dissertatio de fragilitate humana ex lapsu Adami by Menašše Ben-Yiśrāēl, Menašše Ben-Yi℗sr¿aʺ¿el - 1642
Dissertatio de fragilitate humana ex lapsu Adami by Menašše Ben-Yiśrāēl - 1642
Dissertatio de fragilitate humana ex lapsu Adami by Menašše Ben-Yiśrāēl, Menašše Ben-Yi℗sr¿aʺ¿el - 1642
Dissertatio de politicis Justi Lipsii. Accessit oratio de historia C. Cornelii Taciti. Argentorati 1642 by Johannes-Henricus Boeckler - 1642 - 94 pages
Dissertatio Iuridica De Continuatis Iuris Romani Et Boiarii Differentiis, Landtrecht A Titul. X. Inclusive Usque Ad Titul. XVI. by Arnold Rath, Albert Wilhelm Lösch - 1642 - 142 pages
Dissertatio Iuridica De Continuatis Iuris Romani Et Boiarii Differentiis, Landtrecht A Titul. X. Inclusive Usque Ad Titul. XVI. by Arnold Rath, Albert Wilhelm Lösch - 1642 - 142 pages
Dissertatio Ivridica De Continvatis Ivris Romani Et Boiarii Differentiis, Landtrecht A Titvl. X. Inclvsive Vsqve Ad Titvl. XVI. by Arnold Rath, Albert Wilhelm Lösch - 1642 - 142 pages
Dissertatio Ivridica De Continvatis Ivris Romani Et Boiarii Differentiis, Landtrecht A Titvl. X. Inclvsive Vsqve Ad Titvl. XVI. by Arnold Rath, Albert Wilhelm Lösch - 1642 - 142 pages
Dissertatio Ivridica De Continvatis Ivris Romani Et Boiarii Differentiis, Landtrecht A Titvl. X. Inclvsive Vsqve Ad Titvl. XVI. by Arnold Rath, Albert Wilhelm Lösch - 1642 - 142 pages
Dissertatio Ivridica De Continvatis Ivris Romani Et Boiarii Differentiis, Landtrecht A Titvl. X. Inclvsive Vsqve Ad Titvl. XVI. by Arnold Rath, Albert Wilhelm Lösch - 1642 - 142 pages
Dissertatio Ivridica De Continvatis Ivris Romani Et Boiarii Differentiis, Landtrecht A Titvl. X. Inclvsive Vsqve Ad Titvl. XVI. by Arnold Rath, Albert Wilhelm Lösch - 1642 - 142 pages
Dissertatio Ivridica De Continvatis Ivris Romani Et Boiarii Differentiis, Landtrecht A Titvl. X. Inclvsive Vsqve Ad Titvl. XVI. by Arnold Rath, Albert Wilhelm Lösch - 1642 - 142 pages
Dissertatio Ivridica De Continvatis Ivris Romani Et Boiarii Differentiis, Landtrecht A Titvl. X. Inclvsive Vsqve Ad Titvl. XVI. by Arnold Rath, Albert Wilhelm Lösch - 1642 - 142 pages
Dissertatio Ivridica De Continvatis Ivris Romani Et Boiarii Differentiis, Landtrecht A Titvl. X. Inclvsive Vsqve Ad Titvl. XVI. by Arnold Rath, Albert Wilhelm Lösch - 1642 - 142 pages
Dissertatio juridica de damnis - 1642
Dissertatio militaris de Vexillo regali ... erepto by Jean-Jacques Chiflet - 1642
Dissertatio theologica de civili & ecclesiastica potestate et utriusque ad se invicem, tum sub ordinatione tum coordinatione by Jacobus Trigland - 1642 - 12 pages
Dissertatio theologica de civili et ecclesiastica potestate... occasione libelli Vedeliani de Episcopatu Constantini Magni conscripta... a Jacobo Triglandio by Jacob Trigland - 1642
Dissertatio Theologica, Quatuor De S. Domini Nostri Jesu Christi Coena, zētēmata, Ex S. literis exposita, Svccincte complexa by Justus Feurborn, Johann W. Frentzel - 1642 - 16 pages
Dissertationes tres de tribus symbolis, Apostolico, Athanasiano et Constantinopolitano by Gerardus Johannes Vossius - 1642
Dissertatiuncula philol. theol. de nomine Dei akoinōnētō kai anekphōnētō Jehova by Johann Georg Dorsche - 1642 - 52 pages
Dissertatiuncula philol. theol. de nomine Dei akoinōnētō kai anekphōnētō Jehova by Johann Georg Dorsche - 1642 - 52 pages
Distinctiones et Axiomata philosophica by Georg Reeb - 1642 - 195 pages
Diui Gregorii Papae huius nominis primi cognomento magni by Gregorio I (Papa, Santo) - 1642 - 288 pages
Diui Gregorii papae huius nominis primi, cognomento magni Liber sacramentorum nunc demum correctior et locupletior editus. Ex Missali ms. sancti Eligii bibliothecae Corbeiensis, notisque & obseruationibus illustratus opera & studio Fr. Hugonis Menardi, monachi Congregationis S. Benedicti, .. by *Chiesa *cattolica - 1642
Divi Gregorii Papæ huius nominis Primi, cognomento Magni, liber sacramentorum, by Catholic Church, Pope Gregory I, Hugues Menard - 1642 - 419 pages
Dn. Simonis Majoli ... Dierum Canicularium tomi septem by Simone Maiolo - 1642 - 1124 pages
Doctrinæ Sphæricæ Ex probatis auctoribus collecta, & adjuvandæ memoriæ causa Tabulis Synopticis inclusa à M. Johanne Stierio by Johann Stier - 1642 - 26 pages
Domini Simonis Maioli Episcopi Vulturariensis Dierum Canicularum Tomi VII. by Simeone Maiolo - 1642 - 960 pages
Dominici Baudi ... Epistolarum centuriae tres by Dominique Baudier - 1642 - 658 pages
Donellus enucleatus siue Commentarii Hugonis Donelli de iure ciuili in compendium ita redacti ... by Hugues Doneau - 1642 - 512 pages
Donellus enucleatus siue Commentarii Hugonis Donelli de iure ciuili in compendium ita redacti ... by Hugues Doneau - 1642 - 512 pages
Donellus enucleatus siue Commentarii Hugonis Donelli de iure ciuili in compendium ita redactorum ... by Hugues Doneau - 1642 - 506 pages
Donellus enucleatus siue Commentarii Hugonis Donelli de iure ciuili in compendium ita redactorum ... by Hugues Doneau - 1642 - 506 pages
Dottrina christiana by Roberto Bellarmino - 1642
Duo sunt, quae in omni actione spectanda proponuntur, Gloria Dei et Salus publica by Heinricus Schuckmann - 1642
Décades historiques by Jean-Pierre Camus - 1642 - 411 pages
Défense de l'humilité Seraphique by Paulin de Beauvais - 1642
E. C. Homburgs Schimpff- vnd Ernsthaffte Clio Erster Theil by Ernst Christoph Homburg - 1642 - 432 pages
Ecclesiae suae Origines by Eutychius (Alexandrinus) - 1642 - 184 pages
Ecclesiae suae origines, ex arabico nunc primum typis ed. ac versione et commentario auxit Joannes Seldenus by Patriarcha Alexandrinus Eutychius, Johannes Selden - 1642
Ecclesiae suae origines. Ex ejusdem arabico by Eutychius (Patriarch van Alexandrië), John Selden - 1642
Ecclesiastes by Conrad Dieterich - 1642
Ecclesiastes by Conrad Dieterich - 1642
Ecclesiasticae historiae a Constantino M. Ariique initiis ad sua usque tempora libri XII. a Photio ... in epitomen contracti, nunc primum editi a Jacobo Gothofredo: Una cum versione, supplementis nonnullis et dissertationibus by Philostorgius - 1642
Ecclesiasticae historiae libri 12 by Philostorgius - 1642
Een declaratie ende resolutie [orig. printed 23 Sept. 1642]: tot antwoort op de declaratie de Schotten. Overgheset by Parliament proc, Ch. i, Scotland gen. assembly (Church of) - 1642
Een Declaratie ende Resolutie van [...] 't Parlement [...] tot Antwoort op de Declaratie der Schotten [...]. - 1642 - 8 pages
Een Declaratie van de beyde Huysen des Parlement aen s. Maj. den 9 Mrt. o. S. ghepres. Midtsg. een Additie van Redenen [...] Waer by gev. is s. Maj. Antwoordt - 1642 - 8 pages
Een dialogue oft t' samensprekinghe vanden staet van een christen mensche by William Perkins, William Tyndale, John Bradford, Willem Teellinck - 1642 - 12 pages
Een generale Declaratie vande Rekeninghe aeng. het Con. van Engelant. Met den rechten staet van alle den ontfanck ende uyt-deylinghe der penningen soo te Lande als ter Zee [...] 't Sedert het beginsel van 't zitten in 't Parl. tot den 1 Juny O. St. 1642 - 1642 - 16 pages
Een grondelijcker berecht van't Aerdsche en van't Hemelsche Mysterium by Jakob Böhme - 1642 - 22 pages
Een kort een-voudiger Bericht van de nieuwe Wedergeboorte by Jakob Böhme - 1642
Een korte Oratie van den Kon. van Engeland [...] voor dat de Veldtslagh tot Keniton by Bambury aengingh [...]. - 1642
Een nieuwe Declaratie van beyde de Huysen des Parlements, gesonden aen S. Con. Maj. op den 22 Martij O. st., Anno 1642./ Alles getrouwelick uyt het Engelsch overgeset - 1642 - 6 pages
Een ootmoedighe Petitie van 't opper en lagher huys des parlements, aenden koninck, versoeckende het vervoeren van 't magazijn te Hull nae den tour tot Londen. Versoecken oock dat de ses ghecondemneerde priesters in nieu-gate leggende, ende by sijne majesteyt ghereprimeert zijn, moghten gheexecuteert worden. Met het antwoort van sijne majesteyt daer op - 1642 - 4 pages
Een Petitie van 't Hooghe ende Lage Huys des Parlem. [...] den 18/28 Apr. 1642 aen S. Kon. Maj. van Engelandt gepres. aengaende Sijne Reyse naer Yrlandt. Mitsg. S. Maj. Antwoordt daer op - 1642 - 12 pages
Een Remonstrantie ofte de Declaratie van de Heeren, ende de Gedeput. der Gemeynten, nu vergadert in het Parl. op den 26en May 1642. Tot Antwoorde op een Declaratie, onder s. Maj. Naem gesonden aan beyde de Huysen op den 21en May 1642. Raeckende het gepasseerde te Hull. Uytgegeven door order van het parlement [...]. - 1642 - 24 pages
Een voortreffelicke Propositie uyt den Name van het Leeghe Huys, ghedaen door [...] Mr. Pym [...] op den 4 Febr. 1642. Mitsg. het versoeck van den ghemeenen Raedt van de Stadt Londen aen S. Con. Maj. Ende eenige beweghelicke Requesten - 1642 - 16 pages
Een waerachtige Copye van de Petitie van [...] de gantsche Raedt van Londen, aen de beyde Huysen van 't Parl. den 28 Mrt. 1642 gepresenteert [...] Mitsg. noch drie Copyen, nam. een van den Paus Urbanus den VIII aen de Rebellen in Yerlandt [...]. - 1642 - 8 pages
Eene korte Verklaringh van ses Puncten. I. Van't Bloedt en Water der Sielen. II. Van de ghenadighe verkiesingh, van't goedt en quaadt ... by Jakob Böhme - 1642 - 20 pages
Eene verklaringh ofte uyt-legingh over de tafel vande drie principien, van de Goddelycke Openbaringh by Jakob Böhme - 1642
Eer-dicht op de triumphe van de Patres Jesuiten, vierende haer iubileum, ofte haer eerste hondert-jaerich-feest, inden jare 1641. Alles ghenomen wt het originael, gheslaghen ten selven tijde op de Deure ende Kercke der Jesuiten, binnen Andtwerpen, als te toonen is uyt de over-ghesonden originael copye - 1642 - 8 pages
Ein christliches Gespräch zweyer Wandersleuthe ... über Religionspunkte - 1642
Eine newe Declaration von beyden Häusern, deß Parlaments, geschickt an seine Kön. Majest. in England ... den 22 Martii stilo veteri 1642 - 1642
Ejus et aliorum virorum illustrium, epistolarum libri XII. Eiusdem praefatio in Suetonii Tranquilli expositionem by Angelo Ambrogini Poliziano - 1642
El buen soldado catolico y sus obligaciones ... by Alonso de Andrade - 1642 - 471 pages
El conde Lucanor by Juan Manuel - 1642 - 2264 pages
El Conde Lucanor. Con advertencias y notas de Gonzalo de Argote y de Molina, explicadas en el Prologo. - Madrid, Diaz de la Carrera 1642 by hijo del Infante Don Manuel Juan-Manuel, Gonzalo Argote de Molina - 1642
El Conde Luganor by Juan Manuel (Castilla, Infante), Gonzalo Argote de Molina - 1642
Electoratus Palatinus oppositus Nic. Burgundi Chimerae seu Electurae ejusdem Bavaricae by Johann Conrad Blarer - 1642
Elucidatio in Confiteor by Guillaume Pepin - 1642
Eminentissimo cardinali duci Richelio, Ruscino recepta, carmen [Signé P. Halley] by Pierre Halley - 1642 - 24 pages
Enarratio parergica metamorphoseos Ovidianae de diluvio devealionis by Georges Schubart - 1642
Enchiridion by Epictetus - 1642
Enchiridion by Epictetus - 1642
Encyclopaedia Hunniana Iuris Universi by Helfrich Ulrich Hunnius - 1642 - 1332 pages
Epanorthosis abo perspektiwa, y obiasnienie błędow, here zyey, y Zabobonow... by Kasiian Sakovych - 1642
Epigrammata disticha poetarum latinorum, veterum et recentum nobiliora by Bartholdus Nihusius - 1642
Epigrammata disticha poetarum latinorum, veterum et recentum, nobiliora by Barthold Nihus - 1642 - 12 pages
Epigrammata disticha poetarum latinorum, veterum et recentum, nobiliora by Barthold Nihus - 1642 - 12 pages
Episcoporum bellicensium qui et domini temporales civitatis Bellicii by Samuel Guichenon - 1642
Episcoporum Bellicensium, qui et domini temporales civitatis Bellicii et S. R. I. principes sunt, chronographica series. Operâ et studio S. Guichenon... Accessit priorum Caritatis ad Ligerim Catalogus ; alius item Prioratuum et aliarum Ecclesiarum ex eo dependentium by Samuel Guichenon - 1642 - 4 pages
Episcoporum Bellicensium, qui et domini temporales civitatis Bellicii et S. R. I. principes sunt, chronographica series. Operâ et studio S. Guichenon... Accessit priorum Caritatis ad Ligerim Catalogus ; alius item Prioratuum et aliarum Ecclesiarum ex eo dependentium by Samuel Guichenon - 1642 - 4 pages
Epistola decretalis pro confirmatione quintae Synodi oecumenicae; graece nunc primum edita, cum interpr. lat. et dissertatione Petri de Marca. Accessere epistola Eutychii ad Vigilium ... et anathematismi V. Synodi. Quae nunc primum graece eduntur by Vigilius Papa, Petrus de Marca, Patriarcha Constantinopolitanus S. Eutychius - 1642
Epistola decretalis Vigilij papae pro confirmatione quintae Synodi Oecumenicae by Vigilio I (Papa) - 1642
Epistola Hvgonis Groty, quae est Responsio ad Librum Iacobi Lavrenty, cui titulis Grotius Papisans by Hugo de Groot - 1642 - 4 pages
Epistolae by Dominicus Baudius - 1642
Epistolae Ad Atticum, Aliosque - 1642
Epistolae ad diversos by Quintus Aurelius Symmachus - 1642
Epistolarum Ad Familiares - 1642
Epistolarum D. Erasmi Roterodami libri 31. Et P. Melancthonis libri 4. Quibus adjiciuntur Th. Mori & Lud. Vivis epistolae. Vnà cum indicibus locupletissimis - 1642 - 58 pages
Epistolarum D. Erasmi Roterodami libri 31. Et P. Melancthonis libri 4. Quibus adjiciuntur Th. Mori & Lud. Vivis epistolae. Vnà cum indicibus locupletissimis by Juan Luis Vives, Philipp Melanchton, Thomas More - 1642
Epistolarum D. Erasmi Roterodami libri XXXI et P. Melancthonis libri IV by Desiderius Erasmus, Philipp Melanchthon - 1642
Epistolarum D. Erasmi Roterodami libri XXXI et P. Melancthonis libri IV. Quibus adjiciuntur Th. Mori et Lud. Vivis epistolæ... by Didier Érasme - 1642
Epistolarum D. Erasmi Roterodami libri XXXI et P. Melancthonis libri IV. Quibus adjiciuntur Th. Mori et Lud. Vivis epistolæ... by Didier Érasme - 1642
Epistolarum D. Erasmi Roterodami libri XXXI et, P. Melancthonis libri IV : quibus adjiciuntur Th. Mori & Lud. Vivis epistolae by Desiderius Erasmus Roterodamus, Philippus Melanchthon, Sir Thomas More (Saint), Johannes Ludovicus Vives - 1642
Epistolarum D. Erasmi Roterodami libri XXXI et, P. Melancthonis libri IV : quibus adjiciuntur Th. Mori & Lud. Vivis epistolae by Desiderius Erasmus Roterodamus, Philippus Melanchthon, Sir Thomas More (Saint), Johannes Ludovicus Vives - 1642
Epistolarum libri quattuor by Philipp Melanchthon - 1642
Epistolarum Philippi Melancthonis, libri IV. Quibus, auctarii loco, accesserunt, Thomae Mori et Ludovici Vivis epistolae by Philippe Mélanchton - 1642
Epitasis & Catastrophe Viri Diligite Vxores Vestras, Sicvt Et Christvs Dilexit Ecclesiam - 1642 - 16 pages
Epitasis & Catastrophe Viri Diligite Vxores Vestras, Sicvt Et Christvs Dilexit Ecclesiam - 1642 - 16 pages
Epitome astronomiae reformatae, generalis by J.P. Holwards - 1642 - 77 pages
Epitome des preceptes de Medicine et Chirurgie by Pierre Pigray - 1642
Epitome prudentiae civilis, quae Politica appellatur by Petrus Lauremberg - 1642
Epitome prudentiae civilis, quae Politica appellatur by Peter Lauremberg - 1642
Erster[u. Ander] Theil der Anatomey od. Zerlegung der Mess. Kurtzer Begriff u. Ausszug der Anatomey by Pierre Dumoulin, Jo. Casp Wyss - 1642
Erzeigte Wolthaten Den Prediger Ordens Brüdern von der Heiligsten Jungfrawen; Unnd hergegen Der Prediger Ordens Brüder Dienste gegen diese Jungfraw Mariam by Nicolaas Janssenius - 1642 - 333 pages
Erzählung der grossen Wasserflut, welche sich in diesem 1642. Jahr im Monat Decembris im Welschland begeben, dadurch der Po und andere Flüß dermassen angelauffen, daß sie ihre Dämme zerrissen, und unsäglichen Schaden gethan, nach Laut deß auß Venedig empfangenen Berichts - 1642
Esclaircissement sur une principale controverse by Matthieu Cottière - 1642 - 100 pages
Esclaircissement sur vne principale controuerse, ou, Exposition des paroles de l'Euangile, Tu es Pierre, et sur cette pierre, etc... En outre, vne seconde discussion des droicts de S. Pierre et conséquemment de la puissance d'un chef visible séant où il est assis... Par Matthieu Cottiere,... by Mathieu Cottiere - 1642 - 4 pages
Esprit follet by Antoine Le Métel d' Ouville - 1642 - 143 pages
Essay des merveilles de nature, et des plus nobles artifices... Par René François (i.e. Et. Binet)... by Étienne Binet - 1642 - 2 pages
Eutychii Aegyptii Ecclesiae suae origine by Saïd Ibn al Batriq [forme avant 2007] Eutychius (patriarche d'Alexandrie) - 1642
Eutychii Aegyptii, patriarchae orthodoxorum Alexandrini, scriptoris, ut in oriente admodum vetusti ac illustris, ita in occidente tum paucissimis visi tum perraro auditi, ecclesiae suae origines ; ex ejusdem Arabico nunc primum typis edidit ac versione et by Eutychius, Selden - 1642 - 184 pages
Eutychii Aegyptii, patriarchae orthodoxorum Alexandrini, scriptoris, ut in oriente admodum vetusti ac illustris, ita in occidente tum paucissimis visi tum perraro auditi, ecclesiae suae origines ; ex ejusdem Arabico nunc primum typis edidit ac versione et commentario auxit Ioannes Seldenus by Eutychius, Selden - 1642 - 184 pages
Ex titulo VI lib. IV Just. imp. Justiniani, de actionibus by Johannes-Jacobus Agricola - 1642
Examen dissertationis D. Nicolai Vedelii de episcopatu Constantini Magni by Jacobus Revius - 1642
Examen dissertationis D. Nicolai Vedelii De episcopatu Constantini Magni auctore Jacobo Revio... by Jacobus Revius - 1642
Examen dissertationis Nic. Vedelii de Episcopatu Constantini Magni by Jacobus Revius - 1642
Exceeding Joyfull Newes from Holland. Being a True Relation of two great Battels fought betweene the Governour of Flanders Don Francisco de Melos and the Hollanders, upon the 20. and 21. dayes of Aprill, 1642 - 1642 - 8 pages
Excellentissimi et invictissimi herois Francisci de Mello Comitis d'Assvmar, Belgarum Burgundionumque Gvbernatoris, victoriae de Gallis magna Artesiae Laetitiâ, Gentiumque applausu reportatae - 1642 - 8 pages
Exercitatio quod Senae nomen non Caesenae, sed Senogalliae conveniat by Gabriel Naudé - 1642 - 146 pages
Exercitatio sacra in historiam institutionis ss. coenae dominicae by Johann Buxtorf - 1642
Exercitatio sacra in historiam institutionis ss. coenae dominicae by Johann Buxtorf - 1642 - 64 pages
Exercitatio sacra in historiam institutionis Ss. Coenae Dominicae, in qua praecipue de primae coenae ritibus et forma conscripta à Johanne Buxtorfio, ... by Johann Buxtorf - 1642
Exercitia mathematica Hugonis Sempilii ... Societate Iesu ... by Hugh Semple, Imprenta Real (Madrid) - 1642 - 276 pages
Exercitium Academicum by Theodoricus Hackspan, Sebald Schnell - 1642 - 20 pages
Experience historie and divinitie by Richard Carpenter - 1642
Explicatio Decalogi, ut graece exstat ... - 1642
Explicatio locorum difficilium in Epiftolis Paulinis by S. Apostolus Paulus - 1642
Explicatio locorum difficilium in epistolis Paulinis by Jacobus Laurentius - 1642
Explication du mot de religieux, a M. L. P. D. G. par I. P. C.- S. l by Jean-Pierre Camus - 1642 - 4 pages
Extract uyt seecker Missive, gheschreven ende gesonden aen .... den heer ambassadeur van Portugael, residerende jeghenwoordigh in 's Graven-Hage, waer inne verhaelt worden alle de particulariteyten vande voor-treffelijcke Victorien, die de Portugijsen hebben bekomen vanden machtighen koningh van Castilien, soo te water als te lande, als mede de veroveringhe van twee schepen ... - 1642 - 8 pages
Extract wt de resolutien van de .... Staeten van Hollandt ende Zeelandt, over die in-ruyminghe van de commandurie van Haerlem spectierende tot die ridderlijcke ordre van Malta, welcke voorsz. resolutie ghenomen is binnen die stadtvan Haerlem den ix. Augusti ... 1577. Als mede twee extracten uyt de registers der resolutien van de ... Staten Generael der Vereenichde Nederlanden ..., over die ... commandurie in den lande van Breda ghelegen, die naderhandt van sijn eminentie den heere Groot-meester van Maltha teghens andere acquivalente goederen aen sijn hoogheyt hoochloffelijcker memorie ghepermuteert is - 1642 - 8 pages
Extract-Schreiben aus dem Spanisch Feldläger vor Hauncurt - 1642
Fabrica syllogistica Aristotelis by Juan González Martínez - 1642 - 599 pages
Fala, que fes o P. Fr. Manoel da Crus Mestre em S. Theologia, Deputado do S. Officio, & das Ordens Militares na segunda instancia, Vigairo Geral da Ordem dos Pregadores da India, no acto solemne, em que conde Joam da Silva Tello, & Meneses, Visorey & Capitaõ Geral do Estado da India, depois de ter aclamado & iurado o Serenissimo Rey, & Senhor Noßo, Dom João, o IV, iurou o Principe Dom Theodosio, seu primogenito & herdeiro, aos 20. de Outubro, de 1641 by Manoel (da Crus) - 1642 - 22 pages
Faules de Ysop filosof moral preclarissim y de altres famosos autors historiades y de nou corregides ab mes claredat que fins vuy se sien estampades by Isop - 1642 - 210 pages
Favori della Vergine santissima a suoi devoti (etc.) by Bernardino de Villegas - 1642
Febrium doctrina inaudita by Jan Baptist Van Helmont - 1642 - 200 pages
Ferdinandi Quirini Salazar ... Canticum Canticorum Salomonis ... by Fernando Chirino de Salazar ((S.I.)) - 1642 - 308 pages
Ferdinandi Quirini Salazar ... Canticum Canticorum Salomonis ... by Fernando Chirino de Salazar ((S.I.)) - 1642 - 308 pages
Festivitas Nuptialis, Quam VirIuvenis Spectatissimus & Ornatissimus Dn. Valentinus Kötschaw in illustriss. Aula SaxonicoGothana Archimagirus Cum Virgine Lectissima & Pudicissima Anna Dorothea Dn. Wilhelmi Mattenberg Civis & Mercatoris Gothani primarii Filia Celebrat Die 27. Septembris Anno 1642. Votis & gratulationibus Fautorum & Amicorum condecorata by Valentin Kötschau, Anna Dorothea Kötschau - 1642 - 8 pages
Fiderisser Sawrbrunn by Johann Guler von Weineck, Andreas Guler von Weineck - 1642 - 15 pages
Five speciall orders by Parliament proc, Ch. i - 1642
Flores by Desiderius Erasmus - 1642
Flores by Desiderius Erasmus - 1642
Flores legum cum suis exceptionibus et declarationibus by Thomas de Thomasettis - 1642
Flores seraphici ex amoenis Annalium hortis R.P.F. Z. Boverii, Ord. F.F. Minorum S. Francisci Capucinorum definitoris generalis, collecti, sive Icones vitae et gesta virorum illustrium qui ab anno 1525 usque ad annum 1580 in eodem Ordine... by Charles d' Arenberg, Le Goux de La Berchère - 1642
Flores seraphici ex amoenis annalium hortis... Zachariae Boverii ... sive Icones vitae et gesta virorum illustrium : qui ab anno 1580 usque ad annum 1612 in eodem ordine, miraculis ac vitae sanctimonia clauere compendiose descripta auctore R. P. F. Carolo by Charles d' Aremberg - 1642
Flores seraphici ex amoenis annalium hortis... Zachariae Boverii ... sive Icones vitae et gesta virorum illustrium : qui ab anno 1580 usque ad annum 1612 in eodem ordine, miraculis ac vitae sanctimonia clauere compendiose descripta auctore R. P. F. Carolo by Charles d' Aremberg - 1642
Flori Polonici by Joachim Pastorius - 1642 - 226 pages
Flori Polonici seu Polonicae historiae epitome nova by Joachim Pastorius - 1642 - 12 pages
Flori polonici seu polonicae historiae epitome nova, authore Joachimo Pastorio by Joachim Hirtenberg Pastorius - 1642 - 226 pages
Flori polonici seu polonicae historiae epitome nova, authore Joachimo Pastorio by Joachim Hirtenberg Pastorius - 1642 - 226 pages
Florilegium Politicum Auctum. Das ist: Ernewerter Politischer Blumengarten by Christoph Lehmann - 1642 - 704 pages
Florus Germanicus by Eberhard Wassenberg - 1642
Flosculi theosophici ex fragrantibus subtilium coryphaei rosetis in fasciculos colligati. -Romae, Mascardus 1642 by Paulus de Thauris - 1642
Fortunii Liceti,... de lunae sub obscura luce prope conjunctiones et in eclipsibus observata libri III by Fortunio Liceti - 1642
Franc. Baconi de Verulamio Historia regni Henrici Septimi, Angliae Regis by Francis Bacon - 1642 - 406 pages
Francisci Toleti... De Instructione Sacerdotum, et peccatis mortalibus, lib. VIII. Quibus suis locis interiectae accesserunt annotationes et additiones Andrea Victorelli necnon P. Martini Fornarii... de Ordine tractatus. Hac nouissima editione... Opera R. P. Richardi Gibbonii... by Francisco de Toledo, Vittorelli - 1642 - 44 pages
Frauenzimmer Gespräch Spiel by Georg Philipp Harsdörffer - 1642
Fürstlich Bischoffliches Mandatum, die Christen-Lehr betreffend Außgangen an die gantze Freysingische Clerisey im Jahr 1642 by Veit Adam (Freising, Bischof) - 1642
Fürstlich Bischoffliches Mandatum, die Christen-Lehr betreffend Außgangen an die gantze Freysingische Clerisey im Jahr 1642 by Veit Adam (Freising, Bischof) - 1642
Fürstliche Tischreden by Hippolyt von Colli, Georg Draud - 1642
Gabrielis Naudaei (Parisini) Bibliographia politica... [Accessit Hugonis Grotii epistola de studio politico] by Gabriel Naudé, Maire - 1642
Galliae antiquae descriptio geographica... by Nicolas Sanson - 1642
Gamēlia In Solennitatem Nuptiarum ViriIuvenis Praestantissimi atq[ue] Doctissimi Dni. Henrici Bergmanni, Phil. ac SS. Theol. Cultoris, Sponsi, Cum Florentissima & Selectissima Virgine Anna Magdalena, Viri Integerrimi & Spectatissimi Dn. Christophori Sorgen Civis, Negotiatoris & Camerarii Reipubl. Gothanae eximii, piae memoriae, relicta filia, Sponsa, III. Maii Gothae celebrandarum, Scripta & transmissa ab Amicis & Fautoribus. Anno MDCXLII. by Heinrich Bergmann, Anna Magdalena Bergmann - 1642 - 16 pages
Gazeta do mes - 1642
Gazeta en que se dona noticia de las cosas mes notables de Flandes, Venecia, Italia, Roma, Toscana, Inglaterra, Paris, Piamont y altras parts, ab la mort del general Picolomini - 1642 - 8 pages
Gebetbüchlein auf alle Tage der Wochen by Jakob Böhme - 1642
Gegeninformation - 1642 - 91 pages
Geistlicher Myrrenpüschel, Sampt allerley edlen Trostlichen und Lebensfrüchten, beyde heurige und farnige, Cant. 7. v. 13 by Gregorius Ritzsch - 1642
Genealogia comitum Flandriae a Balduino Ferreo usque ad Philippum IV Hisp. regem variis sigillorum figuris repraesentata... Auctore Olivario Vredio... by Olivier de Wree - 1642
Genealogia Comitum Flandriae a Balduino Ferreo usque ad Philippum IV. Hisp. Regem by Olivier ¬de Wrée - 1642 - 583 pages
Genealogia Comitum Flandriae a Balduino Ferreo usque ad Philippum IV. Hisp. Regem by Olivier ¬de Wrée - 1642 - 583 pages
Genealogia comitum Flandriae a Balduino Ferreo usque ad Philippum IV. Hispaniae Regem (etc.) - Brugis Flandrorum, Kerchovii 1642-1643 by Olivarius Vredius - 1642
Genealogia comitum Flandriae, a Balduino Ferreo, usque ad Philippum IV. Hispan. Regem : variis sigillorum figuris repraesentata, atq́ue in viginti duas tabulas divisa, quae diplomatibus, scriptisue antiquis, aut coaetaneis comprobantur. Auctore Olivario Vredio, I. C. Brugensi. Opus omnibus Historiis ac Genealogiis utilissimum; vix enim ulla est toto orbe Christiano praeclara Nobilitas, quin ex aliquo comitum Flandriae sit oriunda, atque ita genus suum ad Carolum Magnum referre posit by Olivier de Wrée - 1642
Genealogia comitum Flandriae, a Balduino Ferreo, usque ad Philippum IV. Hispan. Regem : variis sigillorum figuris repraesentata, atq́ue in viginti duas tabulas divisa, quae diplomatibus, scriptisue antiquis, aut coaetaneis comprobantur. Auctore Olivario Vredio, I. C. Brugensi. Opus omnibus Historiis ac Genealogiis utilissimum; vix enim ulla est toto orbe Christiano praeclara Nobilitas, quin ex aliquo comitum Flandriae sit oriunda, atque ita genus suum ad Carolum Magnum referre posit by Olivier de Wrée - 1642
Genealogia comitvm Flandriae a Baldvino Ferreo usqve ad Philippvm IV., Hisp. regem by Olivier de Wree, Balthasar (prince), Jeremias Pierssenaeus - 1642
Genealogia comitvm Flandriae a Baldvino Ferreo usqve ad Philippvm IV., Hisp. regem by Olivier De Wree, Balthasar (prince), Jeremias Pierssenaeus - 1642
Genealogia comitvm Flandriae a Baldvino Ferreo usqve ad Philippvm IV., Hisp. regem by Olivier de Wree, prince Balthasar - 1642
Genealogia comitvm Flandriae a Baldvino Ferreo usqve ad Philippvm IV., Hisp. regem by Olivier De Wree, Balthasar (prince), Jeremias Pierssenaeus - 1642
Genii Nvptiales by Philipp Wilhelm (Pfalz, Kurfürst) - 1642 - 80 pages
Gentio de Angola sufficientemente instruido nos mysterios de nossa sancta Fé by Francisco Pacconio, Antonio ¬do Couto - 1642 - 180 pages
Georgi Richteri Oratio de doctoribus iuris, quos Lutherus viperas theologorum appellavit by Georg Richter - 1642 - 20 pages
Georgi Richteri Oratio de doctoribus iuris, quos Lutherus viperas theologorum appellavit by Georg Richter - 1642 - 20 pages
Georgii Cassandri de communione sub utraque specie dialogus. Una cum aliis superiore seculo scriptis et actis eodem facientibus Georgius Calixtus,... collegit et edidit. Accessit ejusdem de hac ipsa controversia disputatio, et ad Academiam Coloniensem iterata compellatio by Georgius Cassander - 1642
Georgii Schonborneri Politicorum libri septem by Georg Schönborner - 1642 - 542 pages
Georgii Schonborneri Politicorum Libri Septem by Georg Schönborner - 1642 - 542 pages
Georgius Buchananus Scoti Poemata quae extant by George Buchanan - 1642
Gerardi Ioannis Vossii De Theologia gentili et physiologia christiana siue De origine ac progressu idololatriae, ad veterum gesta, ac rerum naturam, reductae ... by Gerardus Johannes Vossius - 1642 - 921 pages
Gerardi Ioannis Vossii De theologia gentili, et physiologia Christiana, sive De origine ac progressu idololatriae by Gerardus Joannes Vossius - 1642
Gerardi Ioannis Vossii Dissertationes tres by Gerardus Johannes Vossius - 1642 - 93 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10